KU Leuven digitaliseert eeuwenoude studentennota’s

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Het interdisciplinair onderzoekscentrum Lectio van de KU Leuven heeft een overeenkomst ondertekend met de Koninklijke Bibliotheek van België voor de digitalisering van 189 studentennota’s, zogenoemde collegedictaten, uit de periode 1425-1797.

Op dit moment zijn in het kader van dit Magister Dixit-project al 325 manuscripten, goed voor 129.000 pagina’s, afkomstig van de KU Leuven en UCL samengebracht in een digitaal portaal.

In een eerste fase zijn de collecties gedigitaliseerd die worden bewaard in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en de Archives de l’Université van de UCL. Dankzij een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek kan nu in een tweede fase hetzelfde gebeuren met een tot nog toe ongekende collectie van 189 waardevolle manuscripten.

Deze lesnota’s vormen de schriftelijke neerslag van het onderwijs dat studenten genoten aan de Leuvense universiteit en geven een unieke kijk op de lespraktijk aan de Leuvense universiteit in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Ze bieden unieke informatie over de tendensen die het toenmalige intellectuele milieu in de Lage Landen domineerden en geven weer hoe een instelling als de Leuvense universiteit zich steeds weer heroriënteerde volgens de evoluerende krachtlijnen en inzichten van het wetenschappelijk debat.

Onderzoekers krijgen via dit onlineplatform toegang tot het bronnenmateriaal van deze cruciale periode in de wetenschapsgeschiedenis. Alleen al van de toenmalige Leuvense Artesfaculteit, waar “artes liberales” of “vrije kunsten” werden gedoceerd, zijn al honderden collegedictaten digitaal beschikbaar.

Deze bieden bijvoorbeeld inzicht in de evolutie van het logica-onderricht in die periode en het belang dat werd gehecht aan figuren als Aristoteles en Descartes. In de fysica wordt de reproduceerbaarheid van experimenten dan weer steeds belangrijker.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens