kessel-lo CD&V Kessel-lo wil buurtmoestuin op Centrale Werkplaatsen

CD&V Kessel-Lo ijvert voor een moestuin op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-lo. Op die manier kan het potentieel van de site en de omliggende straten optimaal benut worden door de omwonenden. 

“Tussen hal 5, waar momenteel instandhoudingswerken worden uitgevoerd, en de tuinen van de Koperslagerij, ligt een groot onbewerkt terrein. Dit terrein van ongeveer 10 are ligt nu braak en kan zonder veel kosten worden omgevormd tot buurtmoestuin.  Het terrein kan later eventueel geïntegreerd worden bij de nieuwe bestemming van de hallen”, vindt voorzitter Stefan Verhamme van CD&V Kessel-lo.

“Het aanleggen van een buurtmoestuin beantwoordt aan een vraag van meerdere bewoners op de site. De recente hoogbouw en de grote woondichtheid aan de Kop van Kessel-Lo vraagt een terrein met wat groen, en liefst groen dat zelf ingevuld of bewerkt kan worden. Dit is geen overbodige luxe. De open ruimte wordt zo beheerd en gekoesterd. Tuinieren in de stad wordt ook in Vlaanderen een trend.”

“Het aanleggen en gebruiksklaar maken van de buurtmoestuin vergt weinig kosten. Er is daarnaast een kans om een oplossing te bieden voor het GFT-afval.”

“In de omgeving worden meerdere sociale woningen gebouwd. Samen met de bewoners van de site kunnen zij ‘hun’ tuintje aanleggen, elkaar ontmoeten en helpen. Een eigen moestuin is gezond en goedkoop, maar ook verrassend en rustgevend. Een win-win voor iedereen.”

CD&V Kessel-Lo vraagt dat de stad hier het initiatief van de bewoners ondersteunt. De bewoners van de Centrale Werkplaatsen kunnen in samenwerking met stadsdiensten zoals  dienst buurtmoestuinen ‘kom op voor je wijk’, groendienst, … de moestuin onderhouden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel