Jet Set Ultimate wordt eerste ‘Open Sportclub’ van Leuven

Ann Peeters
3 maanden geleden
door Ann Peeters

Jet Set Ultimate organiseerde zaterdag een grootse frisbee familienamiddag in het provinciedomein in Kessel-Lo . Een hele namiddag kon jong en oud proeven van deze opkomende sport tijdens verschillende initiaties. De club werd eveneens gehuldigd als eerste ‘Open Sportclub’ van Leuven.

Sport is voor iedereen. Of zou zo het toch moeten zijn. Jammer genoeg is dit in realiteit niet altijd het geval. “Lang niet iedereen vindt zijn weg naar actieve sportbeoefening. Sociale, culturele en andere drempels durven vaak in de weg te staan”, zegt Els Vanhoof, schepen van sport.

Om deze drempels te verlagen en de Leuvense sportclubs toegankelijk te maken voor iedereen, richtte Buurtsport Leuven in samenwerking met dienst diversiteit en de jeugddienst het label ‘Open Sportclub’ op. Als een club aan de acht vooropgestelde voorwaarden voldoet, ontvangt ze het nieuwe label. Mensen die in een maatschappelijk een kwetsbare positie leven, krijgen vaak niet de kans om aan sportactiviteiten deel te nemen. Daar moet het Open Sportclub-label verandering in brengen.

De acht voorwaarden van de open sportclub

1) Doe je best om nieuwe leden zo goed mogelijk te ontvangen: biedt hen enkele gratis proeflessen aan, zorg voor een warm welkom, …
2) Zorg ervoor dat de financiële drempel niet te hoog is: biedt de mogelijkheid om het lidgeld in schijven te betalen, geef de nodige info over kortingen via de mutualiteit of de UiTPAS en sluit je aan als partner bij de UiTPAS, …
3) Stel een vertrouwenspersoon aan binnen de club waar leden en ouders terecht kunnen met al hun vragen, en maak deze bekend.
4) Betrek ouders bij de werking van je club. Richt bijvoorbeeld een oudercomité op of vraag hen om een specifieke taak op zich te nemen.
5) Let erop dat het nodige sportkledij en -materiaal betaalbaar is voor iedereen of zorg voor alternatieven: organiseer doorverkoopmomenten binnen de club, stel de aankoop van de nodige kledij niet als voorwaarde om aan te sluiten bij de club, informeer over Kirikou,…
6) stel open trainers aan die zich niet beperken tot het begeleiden van trainingen, maar die ook begaan zijn met de leden en correct met hen omgaan.
7) Zorg ervoor dat alle informatie de juiste mensen bereikt. Wees ervan bewust dat niet iedereen op Facebook zit of dagelijks toegang heeft tot internet om je website na te kijken.
8) Stel een actieplan op lange termijn op zodat je als club stapsgewijs naar bepaalde doelen kan toewerken.

Foto: Stad Leuven

 

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters