Jan Creten is nieuwe partijvoorzitter sp.a Herent

Jan Creten (30) is afgelopen weekend verkozen als nieuwe partijvoorzitter voor sp.a Herent. Hij volgt daarmee Marc Willems op die de partij vier jaar in goede banen leidde.

Met zijn 30 jaar is Jan Creten de jongste voorzitter van de Herentse sp.a afdeling. De voorbije vijf jaar zetelde hij al in het sp.a bestuur. “Na mijn studies politieke en sociale wetenschappen heb ik mij lid gemaakt van sp.a. en niet veel later werd ik door enkele mensen van de Herentse afdeling aangesproken om mee in het bestuur te komen. Ik heb niet lang moeten nadenken om ja te zeggen. Ik wou me graag via sp.a inzetten voor een sociaal en levendig Herent.”

Jan is voor sp.a actief in de welzijnsraad als trekker van de werkgroep kinderarmoede. “Graag wil ik dat sociaal engagement ook verder zetten als voorzitter. Herent is een gemeente waar het aangenaam wonen is en waar we aandacht hebben voor alle mensen in de samenleving. Samen met de hele sp.a ploeg wil ik er mee voor zorgen dat dat ook de komende jaren zo zal blijven. We moeten onze verwezenlijkingen ook meer tonen. Daar meer over communiceren, is één van mijn speerpunten. Daarnaast moeten we ook opnieuw op langere termijn nadenken over waar we met Herent naar toe willen. ieuwe ideeën durven lanceren en ermee naar buiten komen. Daarbij moeten we de inwoners ook meer betrekken. Tenslotte is de eigen ledenwerking een aandachtspunt. We hebben veel leden, van verschillende achtergrond en leeftijd. De leden zijn belangrijk, zij bepalen in grote mate hoe sterk je als partij naar buiten kan treden.” 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel