Inzet Leuvense politie op drugs loont

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Ook in 2016 zette de Leuvense politie sterk in op de aanpak en de bestrijding van drugs, één van de prioriteiten binnen haar werking. De Leuvense politie registreerde in 2016 1184 feiten van drugs, waarvan tachtig procent feiten van (wederrechtelijk) bezit van verdovende middelen betroffen. Dit is opnieuw een sterke toename met 220 feiten tegenover 2015. Deze stijging, die zich al enkele jaren laat voelen, heeft te maken met de inzet van de politie rond het fenomeen.

Meer acties, meer feiten

Veelal is het tijdens de vele acties die de politie zelf onderneemt dat deze feiten aan het licht komen. Zo werden er in 2016 onder meer vierentwintig grote alcohol- en drugcontroles georganiseerd, vier controleacties in schoolomgevingen, achttien drugsacties in de gevangenissen, … Daarnaast worden wekelijks ‘nightvision’-ploegen ingezet in het uitgaanscentrum. Zij zijn gekleed in burger en mengen zich tussen de feestvierders en zijn daarbij extra alert voor diverse overlastfenomenen. Ook worden nog maandelijkse acties ‘Veiligheid in het Centrum’ georganiseerd waarbij de Leuvense politie heel zichtbaar aanwezig is in het uitgaanscentrum tijdens wegcontroles en voetpatrouilles. Al deze acties hebben tot doel om de veiligheid en de leefbaarheid in onze stad te verbeteren, een unieke en integrale aanpak die vast en zeker zijn vruchten afwerpt.

Drughond Joy

Ook onze drughond, Joy, en zijn baasje Patrice waren zeer actief het afgelopen jaar. Het duo voerde 288 zoekingen uit in 2016. Hierbij leverden zij zowel ondersteuning tijdens acties, aan eigen diensten, maar ook aan andere politiezones.  Joy en zijn baasje gaan ook op eigen initiatief op pad, op goedgekende hotspots bijvoorbeeld. Meer dan zeven op de tien tussenkomsten van dit dynamisch duo leverde een positief resultaat op. Bij deze zoekingen werd voornamelijk marihuana aangetroffen.

Meer dan 5 kilogram marihuana in beslag genomen

Het afgelopen jaar werd dan ook heel wat drugs door onze diensten in beslag genomen, onder andere meer dan vijf kilogram marihuana, ongeveer vierhonderd xtc-pillen, ruim een halve kilo hasj en meer dan zeshonderd gram amfetamines. Ook vloeibare stoffen zoals GHB werden aangetroffen en in beslag genomen.

131 dealers betrapt

De Leuvense politie betrapte het afgelopen jaar 131 dealers. We zetten enkele markante drugdossiers van 2016 voor jullie op een rijtje:

In juni 2016 worden, na meer dan een jaar intensief onderzoek, huiszoekingen verricht in een dossier dat gezamenlijk door de federale recherche en de lokale recherche wordt gevoerd. Tijdens het onderzoek wordt een criminele organisatie in kaart gebracht die een groot deel van de Leuvense drugsscene voorziet van cocaïne en hasj. Spilfiguren zijn drie broers die reeds lang in Leuven wonen. Zij baten een Marokkaans theehuis en een Libanees eethuis in Leuven uit die fungeren als uitvalsbasis. Ook verbouwde de organisatie een drankgelegenheid op de Oude Markt om daar voet aan grond te krijgen. De broers bieden onderdak aan illegale Noord-Afrikanen waarna zij worden ingezet om de drugs op straat aan de man te brengen. Bij de tussenkomst worden dertien personen aangehouden, waaronder de Nederlandse leveranciers. Drie illegalen worden het land uitgewezen. De drie handelszaken worden verzegeld.

Sedert eind 2015 wordt Leuven geconfronteerd met een nieuw fenomeen: Nederlandse drugrunners die vanuit Nederland tot Leuven reizen om hier cocaïne en (voornamelijk) heroïne aan de man te brengen. Gelet op de ernstige graad van afhankelijkheid van heroïne, alsook de impact op andere criminaliteitsfenomenen, wordt hier prioritair op gewerkt. In totaal worden zo negen Nederlandse drugrunners betrapt en aangehouden, alsook twee Leuvenaars die de runners helpen en onderdak verschaffen.

Naar aanleiding van een tip van een alerte burger wordt een onderzoek geopend naar een verdacht pand op het De Becker Remyplein in Kessel Lo. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat er zich vermoedelijk een cannabisplantage in de rijwoning bevindt. Bij een huiszoeking blijkt inderdaad dat de volledige eerste verdieping en zolder zijn omgebouwd tot plantage. In totaal worden 390 cannabisplanten vernietigd en de volledige plantage wordt ontmanteld. Een Nederlander en een Vietnamees worden aangehouden, twee andere Vietnamezen krijgen van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel om het grondgebied te verlaten.

 In het najaar van 2015 start er een onderzoek naar Nederlanders die in het weekend naar Leuven afzakken en er op hotel verblijven. Deze Nederlanders brengen telkens een hoeveelheid cocaïne mee die in het uitgaansleven aan de man wordt gebracht. Na onderzoek kunnen de Nederlanders geïdentificeerd worden en worden zij in het voorjaar 2016 opgepakt. Daarbij blijkt dat zij samenwerken met een Leuvenaar. Er wordt voornamelijk in café’s op de Oude Markt en het Martelarenplein verkocht. Alle drie worden ze aangehouden door de onderzoeksrechter.

 In november 2016 wordt tijdens een verkeerscontrole naar aanleiding van een VC-actie, een voertuig met twee inwoners van Tienen gecontroleerd. In het wagen nemen de collega’s een duidelijke cannabisgeur waar. Men treft een fles van één liter GHB aan. De eigenaar van de drugs wordt door de onderzoeksrechter aangehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de eigenaar de drugs net had aangekocht bij een dealer in Leuven. Een onderzoek lastens de dealer wordt opgestart, waarbij in december een huiszoeking bij de man volgt. Daarbij worden verkoopshoeveelheden speed, marihuana, ketamine en GHB aangetroffen, alsook precursoren om GHB aan te maken. De man produceert thuis zelf zijn GHB, ondermeer met oog op verkoop en verkoopt ook de aangetroffen soorten drugs. Ook deze dealer wordt aangehouden.

De bovenstaande resultaten kwamen tot stand dankzij de inzet van de gehele Leuvense politie. Belangrijk daarbij is dat de medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwigheden in dit domein (nieuwe soorten drugs, trends, …) . Daarom zorgde een interne werkgroep voor gepaste opleidingen.

Integrale aanpak

De politie staat niet alleen in de  aanpak van de drugproblematiek. Samen met partners uit verschillende Leuvense organisaties, zoals de hulpverlening, het parket Leuven, de scholengemeenschappen, de provincie, gezondheidsorganisaties,… worden periodieke overlegmomenten georganiseerd onder de regie van de preventiedienst van de stad Leuven om tot een lokale integrale aanpak te komen.

Leden van de werkgroep drugs van de Leuvense politie en van de preventiedienst informeren ook andere doelgroepen. Zo werden bijvoorbeeld informatiesessies gegeven aan de Leuvense sportorganisaties en aan de gemeenschapswachten, …maar wordt ook informatie aangeboden tijdens opendeurdagen, al dan niet gekoppeld aan een demonstratie van onze drughond Joy.

Preventie van jongs af aan

Begin 2016 werd de Leuvense preventiedienst versterkt met een extra preventiewerker voor de drug- en alcoholpreventie. Daardoor kunnen jaarlijks meer dan duizend jongeren en studenten bereikt worden. Naast vormingspakketten op maat zoals bijvoorbeeld de wietweetjes voor de schoolgaande jeugd worden jongeren ook aangesproken tijdens hun vrije tijd. Daarbij wordt ingezet op peer to peer education, en worden jeugdadviseurs van het Jongeren Advies Centrum Oost-Brabant mee ingezet op events. Dat informatie en sensibiliseringnoodzakelijk zijn blijkt uit de resultaten van een recente leerlingenbevraging. 17,5% van alle bevraagde jongeren zou ooit cannabis gebruikt hebben. Dit cijfer blijft de laatste vier jaar redelijk stabiel maar bij 17- en 18-jarigen is dat cijfer gestegen van 22,3% naar 29,8%.

Alcohol is ook een drug

Onder de noemer “veilig uitgaan” zet de preventiedienst ook permanent in op alcoholpreventie. Via affiches en ander materiaal wordt campagne gevoerd om de verkoop van alcohol aan minderjarigen tegen te gaan. De preventie richt zich ook naar oudere doelgroepen. In 2016 werd de campagne RestoBob gelanceerd. Daarnaast worden jongeren via een interactief aanbod met de risico’s van alcohol geconfronteerd. Ook voor de schoolgaande jeugd is er een aanbod zoals bijvoorbeeld het vormingspakket “schol zonder alcohol”.

De Leuvense politie registreerde het afgelopen jaar 900 processen-verbaal inzake alcohol (waarvan 808 feiten van dronkenschap op een openbare plaats en 92 inbreuken op het gecoördineerd politiereglement met name het gebruik van alcohol op de openbare weg). Uiteraard zijn deze cijfers eerder een indicatie van de politionele acties inzake alcohol en worden deze dan ook voornamelijk tijdens de uitgaansgerelateerde acties vastgesteld. In het kader van de GAS-bemiddeling organiseert de preventiedienst de cursus “alcohol en overlast” voor minderjarigen en studenten. In totaal namen 46 jongeren hieraan in 2016 deel tijdens vijf sessies.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer