Inwoners Wilsele eisen extra geluidsschermen langs E314

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
598 Views
door Kirsten Bosmans

Het Vlaams Gewest plant de komende 2 jaar structurele werken aan de E314 van Wilsele tot Aarschot: in 2018 wordt de snelwegbrug over het kanaal aangepakt en in 2019 wordt een derde rijstrook aangelegd door de spitsstroken door te trekken tot Aarschot. De omwonenden vinden het de hoogste tijd om extra geluidswerende maatregelen te nemen tegen het lawaai dat de snelweg veroorzaakt.

“De E314 klieft de gemeente Wilsele dwars doormidden. Op dit moment zijn er op dat traject gedeeltelijke geluidsschermen geplaatst met tussenin openblijvende zones, waardoor de efficiëntie beperkt is. Op sommige plaatsen zijn de bestaande geluidsschermen ook al verweerd en ingevallen. Een steeds stijgende geluidsdruk op het dorp is het gevolg”, klinkt het bij de omwonenden.

“Het verkeer op de snelweg neemt jaar na jaar toe. Uit de tellingen van het agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat men in 2000 ongeveer 62.000 wagens op een weekdag telde. In 2015 waren dat er al 84.000. De spitsstrook werkt extra capaciteitsverhogend, waardoor ook de geluidslast naar de buurt zal stijgen.”

Op initiatief van het buurtcomite 3012WD van Wilsele-Dorp werd in 2008 een omstandig dossier rond de onvolledige geluidsschermen overgemaakt aan de Vlaamse overheid en het stadsbestuur van Leuven. Met het agentschap Wegen en Verkeer werden er besprekingen gevoerd. Deze leidden tot nieuwe geluidsmetingen in het dorp, na voorgaande metingen in 1997 en 2003.

“Het thema van de geluidsoverlast kwam ook uitgebreid aan bod op de lokale politieke dorpsdebatten van 2006 en 2012. De aanwezige politici beloofden telkens dat ze zich voor dit thema zouden inzetten. In het Vlaams parlement werden sindsdien meermaals parlementaire vragen gesteld. Steeds wordt een afwachtende houding aangenomen en gesteld dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren naar de overlast voor de omwonenden.”

“Ons geduld is op. Wij verwachten dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en vragen met aandrang dat men de werken aan de brug in 2018 aangrijpt om betere geluidswerende maatregelen uit te voeren. De onvolledige geluidsschermen dienen langs beide zijden doorgetrokken te worden van aan de Mechelsesteenweg (afrit 18) tot boven op de brug over het kanaal Leuven/Mechelen, zodat deze een aaneengesloten geheel vormen. Uiteraard mogen hierbij de absoluut noodzakelijke flankerende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken, zoals fluisterasfalt of stillere uitzettingsvoegen op de brug niet worden vergeten.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans