Erik De Rop, voorzitter vzw Oude Markt “Ondergrondse parking is welkom”

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

In de categorie ‘doe eens iets zot’…een ondergrondse parking onder de Oude Markt?

Erik De Rop: “Waarom niet? Dat idee is trouwens niet nieuw. In het verleden waren er zelfs al plannen voor een ondergrondse parking onder de Oude Markt maar enkele handelszaken op het plein hebben dat toen tegengehouden. Ondertussen zijn we veel jaren verder. Het verdwijnen van de Barbaraparking voor een bouwproject was geen cadeau voor onze wijk. Een ondergrondse parking zou de ideale oplossing zijn voor de horeca in het hart van Leuven. Dat we door de werkzErik-De-Rop-Droppieaamheden een tijdje in de modder en het stof zouden zitten, nemen we er graag bij.”

Het stadsbestuur staat niet te springen voor een parking onder de Oude Markt. De uitbaters van de horecazaken moeten origineler uit de hoek komen klinkt het bij schepen Robbeets (sp.a)…

“Het klopt dat er leegstand is op de Oude Markt maar sinds kort beweegt er wel het één en ander. Originele concepten zijn inderdaad belangrijk voor een succesvol horecaplein maar bereikbaarheid met de wagen is ook een belangrijk gegeven. We willen zeker niet terug naar een Oude Markt die vol met wagens staat maar in de nabije omgeving van ons plein is het lang niet evident om je kwijt te geraken. Het verdwijnen van de Barbaraparking voor een nieuwbouwproject heeft wel degelijk invloed gehad.”

Hoe zit het ondertussen met de leegstand?

“Momenteel staan er vier of vijf panden leeg op het plein. Met een beetje geluk vinden de leegstaande panden binnenkort een nieuwe uitbater. Maar we moeten niet onder stoelen of banken steken dat het moeilijke tijden zijn voor de horeca. Zoals ik al zei, er beweegt ondertussen wel het één en ander om de leegstand weg te werken maar we moeten alles op alles blijven zetten om de Oude Markt een nieuw elan te geven. Eerder gaven we al aan dat we terug willen evolueren naar een plein met horeca én winkels zoals dat vroeger het geval was. Handelsorganisatie Liefst Leuven en de komst van een horecacoach in Leuven kunnen daar een belangrijke rol in spelen maar we moeten ook durven kijken naar de bereikbaarheid van de Oude Markt. En we mogen de klanten die met de wagen komen niet vergeten in dat verhaal.”

oude_markt_021Wat verwacht vzw Oude Markt precies van de horecacoach?

“We verwachten dat de horecacoach een brug is tussen de horeca en het stadsbestuur. Ik ben verheugd dat de stad Leuven er werk van maakt. Vzw Oude Markt zal met plezier nauw samenwerken met de horecacoach. Verder hopen we ook dat de horecacoach starters in de horeca kan ondersteunen zodat ze weten waar de valkuilen liggen in de sector. Dat kan een vroegtijdige stopzetting of zelfs een faillissement van een zaak voorkomen.”

Tot slot, David Nys van Den Beiaard stelt voor om een soort ‘horecafonds’ in het leven te roepen dat borg kan staan bij de bank voor leningen aan horecazaken. Een goed idee?

“Het klopt dat de banken tegenwoordig niet staan te juichen als een uitbater van een horecazaak om een lening komt vragen. Dat is zo bij starters maar ook bij gevestigde waarden. Vaak gaan er kansen verloren omdat de bank niet bereid is om een goed horecaconcept financieel te ondersteunen. Origineel zijn is één ding maar voldoende financiële ademruimte krijgen om een goed idee ook goed uit te werken is dan weer een andere zaak. Zo’n horecafonds als waarborg voor de bank kan een stevige duw in de rug betekenen. De vraag is enkel op welke manier je dat allemaal moet organiseren. Op Leuvens niveau, op Vlaams niveau of op federaal niveau? En wat zouden de specifieke voorwaarden dan moeten zijn als dat horecaverhaal fout loopt? Het is geen gek idee maar niet zo eenvoudig uit te voeren in de praktijk. Volgens mij moeten de financiële middelen nu in de eerste plaats naar een echt horecabeleidsplan en de horecacoach gaan. Maar als er financiële ruimte is dan ben ik geen tegenstander van een horecafonds om originele horecaconcepten meer kansen te geven.”

Meer info: www.oudemarktleuven.be

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens