Inspraak dreigt met sisser af te lopen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) is ontgoocheld nu maatregelen uitblijven om de verkeersstromen in het binnengebied tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg te beperken. Met de komst van het Park Belle Vue wordt nochtans zware verkeershinder verwacht.

Onlangs hadden de schepenen bevoegd voor verkeer (Carl Devlies), openbare werken (Dirk Robbeets) en milieu (Mohamed Ridouani) een onderhoud met een vierkoppige delegatie van OBK, in aanwezigheid van mobiliteitsambtenaar Tim Asperges. Het OBK vroeg de schepenen hoe en wanneer de door studiebureau Vectris uitgewerkte plannen concrete uitvoering zouden krijgen. “Tijdens het gesprek bleek al gauw dat de stad niet bereid is maatregelen door te voeren om de verkeersafwikkeling in goede banen te leiden en om de leefbaarheid in de betrokken wijken te garanderen, behalve dan wat strikt noodzakelijk is als gevolg van de aanleg van Park Belle Vue. We zijn dan ook erg teleurgesteld in deze ontwikkeling”, klinkt het bij OBK.

De stad had een ambitieus en hoopgevend plan uitgewerkt voor het Kesselse binnengebied in samenwerking met studiebureau Vectris en een burgerpanel van meer dan 40 Kesselaars. Dat plan moest sluipverkeer en nog meer files bestrijden, het verkeer op de Diestsesteenweg vlot trekken en zorgen voor straten waar het aangenaam wonen is. De leden van het panel en het OBK onthaalden het plan eind september 2016 gunstig.

“Helaas blijkt nu dat de schepenen zelfs voor de meest noodzakelijke maatregelen uit het plan terugdeinzen, zogezegd omdat er te weinig draagvlak voor zou zijn. Voor het eind van de legislatuur wil het schepencollege liefst geen enkele nieuwe maatregel nemen, zo bleek uit ons recente onderhoud”, klinkt het.

Veel Kesselse buurtcomités vragen al jaren om ingrepen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun straat verhogen en de verkeersoverlast aan banden leggen. Het OBK vindt verder uitstel onbegrijpelijk. De nakende heraanleg van de Martelarenlaan, een van de drie grootste verkeersassen van dit deel van Leuven, dreigt immers de hinder en de chaos in een aantal straten nog te vergroten, terwijl de geplande toeritdosering, om bussen sneller richting station te laten rijden, voor extra sluipverkeer kan zorgen. Zowel de werken aan de Spoordijk en Park Belle Vue als de ingrepen op de steenweg zijn volgens het OBK een ideale aanleiding om in te zetten op andere mobiliteit en meer leefbaarheid. Om die reden hebben veel straatvertegenwoordigers meer dan een jaar lang mee gewerkt aan de opmaak van het plan.

“We hopen dat het stadsbestuur in het nieuwe jaar alsnog haar verantwoordelijkheid opneemt, haar goede voornemens van weleer uitvoert en met belangrijke voorstellen komt op de eerstvolgende bijeenkomst van het burgerpanel, voorzien op 19 januari”. Het OBK overweegt nu andere stappen om opnieuw beweging in dit dossier te krijgen. Het volgende burgerpanel wordt ongetwijfeld een cruciaal moment.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans