Infomarkt over het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Leuven

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op woensdag 5 september 2018 organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een infomarkt over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Leuven’. Iedereen is welkom in de Foyer van het VAC Leuven (Diestsepoort 6 in Leuven) tussen 16 en 20 uur om zich een beeld te vormen van het plan waarover nog tot en met 5 oktober 2018 een openbaar onderzoek loopt.

De Vlaamse Regering stelde op 6 juli 2018 het ontwerp van het GRUP ‘Afbakening Regionaalstedelijk gebied Leuven’ voorlopig vast. Het plan geeft aan waar in het stedelijk gebied, op delen van het grondgebied van de stad Leuven en de gemeenten Bierbeek, Herent, Holsbeek en Rotselaar de beste locaties liggen voor bijkomende bedrijven en wetenschapsparken, recreatie, groen en water en andere stedelijke ontwikkelingen zoals de ziekenhuiscampus. Die locaties zijn gekozen na een uitvoerig overlegproces met de betrokken gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en een aantal stakeholders. Samen met hen is het milieueffectrapport (plan-MER) met de verschillende alternatieven tot stand gekomen. Van 7 augustus tot en met 5 oktober 2018 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp van het GRUP ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Leuven’.

Praktische informatie openbaar onderzoek

Het plan ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar, en bij het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, Graaf de Ferrarisgebouw, lokaal 04.G.48, 1000 Brussel. Het plan downloaden kan via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Iedereen kan tot en met 5 oktober 2018 schriftelijk opmerkingen en bezwaren indienen op de voorgestelde bestemmingen en voorschriften in het plan. Dat kan als volgt:

Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar.

Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans