Herwig Beckers (CD&V) “Ik heb een prima coalitie met Tine Vanbever (sp.a)”

Bart Mertens
2 jaar geleden
930 Views
door Bart Mertens

Elke twee weken nodigt Leuven Actueel een prominent politiek figuur uit voor een kleine vuurdoop aan de haard van café Gainsbourg in Leuven. Drie stellingen, drie antwoorden. Deze keer OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V) in ‘de zetel’. “Ik begrijp dat het grote publiek verwachtte dat ik schepen van Sport, Handel en Communicatie zou worden maar het draaide anders uit”, aldus Herwig Beckers.

  1. Herwig Beckers was liever schepen geweest dan OCMW-voorzitter.

“OCMW -voorzitter is een belangrijke bevoegdheid als je weet dat heel veel mensen op de overheid moeten kunnen rekenen. Bovendien maakt een OCMW-voorzitter deel uit van het schepencollege. Ik begrijp dat het grote publiek verwachtte dat ik schepen van Sport, Handel en Communicatie zou worden omdat deze bevoegdheden perfect aansluiten bij mijn dagelijkse activiteiten als zelfstandig kinesitherapeut en fitnessuitbater. Als politicus wil je vooral iets betekenen voor mensen. De uitdaging zit in het humaan en sociaal aspect. Mijn engagement bij de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal bestond erin te zorgen voor goed en goedkoop wonen. Nu breidt die zorg- en dienstverlening uit. Er liggen heel wat uitdagingen te wachten en dat engagement wil ik met hart en ziel aangaan.”

  1. Herwig Beckers droomt van een job als burgemeester van Leuven.

“Alle kinderen dromen er wel eens van om beroemd te worden als topsporter, kunstenaar of zanger en misschien zelfs als burgemeester. Bij mij zal dat niet anders zijn geweest maar de realiteit is anders. Burgemeester word je als je de juiste man bent op de juiste plaats met het juiste talent op het juiste moment. Topsporter ben ik niet geworden, tekenen en zingen kan ik niet…Fysische klachten aanpakken wel natuurlijk als kinesist. Maar ook sociaal en politiek engagement zit wel in mijn bloed. Als OCMW-voorzitter voel ik me nu de juiste man op de juiste plaats.”

  1. De zon in het leven van Herwig Beckers kleurt oranje maar ook een beetje rood.

“Inderdaad een prima coalitie met Tine Vanbever (sp.a), als je met deze stelling verwijst naar mijn privéleven. Elke dag dat beetje rood maakt me heel gelukkig. Wat het oranje betreft…Ik ben voor het eerst opgekomen op de CVP-lijst in 1988. Ondertussen ben ik al meer dan twintig jaar actief als gemeenteraadslid, ben ik jarenlang voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal geweest, twee jaar schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd en enkele jaren fractieleider voor CD&V. Steeds in goede samenwerking met de coalitiepartner sp.a. Terecht kun je dus zeggen dat de zon in mijn leven oranje kleurt met een tikkeltje rood.”

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens