HUWELIJK / SAMENWONEN

Leuven Actueel
2 jaar geleden
843 Views
door Leuven Actueel
1. WETTELIJK SAMENWONEN
Om een wettelijke samenwoning te registreren, moeten beide personen zich samen aanbieden bij de dienst burgerlijke stand. Zij moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Geen van beiden mag gehuwd zijn of gebonden door een andere wettelijke samenwoning. Als je bij een notaris ook een vermogensrechtelijk contract hebt afgesloten, kan dat geregistreerd worden. Voor het afsluiten van een wettelijke samenwoning betaal je € 25.

Meer info bij de dienst burgerlijke stand:
016 27 21 93, burgerlijke.stand@leuven.be

2. HUWELIJK
Aangifte

Om in Leuven te trouwen, moet een van beide personen ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad. Hierop zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Niemand mag huwen voor hij 18 jaar oud is.

Om de aangifte van huwelijk te doen zijn een aantal documenten noodzakelijk, zoals de geboorteakten van beide partners of, indien een van beide partners voorheen gehuwd was, een afschrift van de overlijdensakte of van de echtscheidingsakte. De dienst burgerlijke stand kan op vraag van de partners al de nodige documenten zelf verzamelen als de voor te leggen akten van de burgerlijke stand opgemaakt zijn in een Belgische gemeente en je ingeschreven bent in het bevolkings – of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

De partners kunnen de aangifte pas doen als alle documenten van de andere gemeenten in Leuven zijn toegekomen.Wanneer een van de partners een vreemde nationaliteit bezit, niet in België ingeschreven is of er niet geboren is, neem je voor een overzicht van de nodige documenten contact met de dienst burgerlijke stand.

Pas op het ogenblik van de aangifte kan de huwelijksdatum vastgelegd worden. Het huwelijk moet plaatsvinden ten minste de veertiende dag na de datum van aangifte en maximaal de veertiende dag plus zes maanden na de datum van aangifte. Voor de aangifte van een huwelijk betaal je € 25.

Huwelijksvoltrekking

Trouwen kan op maandag van 14.00 tot 15.00 uur, woensdag van 11.00 tot 12.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. De taalwetgeving verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken in het Nederlands. Indien een van de partners deze taal niet spreekt, ben je wettelijk verplicht om op jouw kosten een door de rechtbank beëdigde tolk mee te brengen.

Meer info bij de dienst burgerlijke stand:
016 27 21 93, burgerlijke.stand@leuven.be

Huwelijksvermogenstelsel

Als je een huwelijkscontract sluit voor een notaris moet je het attest daarvan bezorgen aan de dienst burgerlijke stand. Dat kan tot 5 dagen voor het huwelijk. Een wijziging van het huwelijksvermogenstelsel na het huwelijk wordt via de notaris of de rechtbank naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gestuurd, die een randmelding naast de huwelijksakte maakt.

Meer info bij de dienst burgerlijke stand:
016 27 21 93, burgerlijke.stand@leuven.be

Jubileum

Als je 50, 60, 65 jaar of nog langer gehuwd bent, zet het stadsbestuur je in de bloemetjes. Enkele weken voor het jubileum krijg je een formulier toegestuurd. Je stuurt het formulier ingevuld terug of komt het afgeven bij de dienst burgerlijke stand. Je wordt dan ontvangen op het stadhuis of er komt een afvaardiging van het stadsbestuur bij je langs. De ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt de datum en het tijdstip van de viering.

Meer info bij de dienst burgerlijke stand:
016 27 21 93, burgerlijke.stand@leuven.be

Echtscheiding

Het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. De griffier van de rechtbank of de griffier van het hof van beroep stuurt het vonnis rechtstreeks naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden. Als het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel I bevoegd om de overschrijving te doen.

Meer info bij de dienst burgerlijke stand:
016 27 21 93, burgerlijke.stand@leuven.be