Holsbeek vraagt eerlijke spreiding geluidsoverlast in motie

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
158 Views
door Kirsten Bosmans

De gemeente Holsbeek heeft een motie gericht aan de federale regering. Daarin vraagt ze om werk te maken van een eerlijke spreiding van de geluidsoverlast, vooraleer over te gaan tot de discussie over de uitbreiding van de luchthaven.

“Door de invoering van de route ‘Leuven Rechtdoor’ op 6 maart 2014 werden de vliegbewegingen ten oosten van Zaventem, en de geluidshinder die deze meebrengen,  quasi volledig geconcentreerd op de route Aarschot-Holsbeek-Rotselaar-Haacht. En dat om een ‘no-fly-zone’ in te stellen boven enkele gemeenten ten zuiden van Leuven”, legt Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen uit. “De gemeente Holsbeek heeft zich van meet af aan verzet tegen de eenzijdige invoering van de route ‘Leuven Rechtdoor’. Dit deden we op verschillende manieren, onder andere met een motie aan de federale regering en met een milieustakingsvordering voor de rechtbank.”

Met de nieuwe motie aan de federale regering wil de gemeenteraad van Holsbeek duidelijk maken dat de uitbreidingsplannen voor de luchthaven onaanvaardbaar zijn indien er niet eerst een eerlijke spreiding van de hinder komt.

 

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans