Holsbeek pakt overhangende takken aan

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Holsbeek is een groene gemeente en wil dat blijven, maar wordt ook regelmatig geconfronteerd met overhangende takken en beplanting, die de doorgang op de openbare weg belemmeren voor voetgangers en wagens. Ook kabels van nutsleidingen en openbare verlichting worden regelmatig beschadigd door takkengroei. De gemeenteraad keurde nu een reglement goed dat deze problematiek aanpakt.

Een algemeen verbod op belemmering van wegen bestaat nu reeds in de Wet op de Buurtwegen en in een provinciaal politiereglement, maar deze zijn niet altijd goed gekend bij iedereen. De gemeente verduidelijkt nu dat het verboden is takken van bomen en andere beplantingen te laten overhangen:

– op minder dan 4,5 m boven de rijweg;

– op minder dan 3 m boven de gelijkgrondse berm of het voetpad;

– wanneer de takken in draden van nutsleidingen hangen, waardoor schade aan de kabels kan optreden;

– wanneer de takken de openbare verlichting belemmeren.

Uitzonderingen worden gemaakt voor holle wegen (die beschermd worden door het  natuurdecreet) en voor andere plaatselijke situaties bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Het is niet de bedoeling te beboeten, wel om de problemen op te lossen. Waar er een probleem is, zullen de eigenaars aangemaand worden de hinderlijke takken weg te snoeien. Indien de eigenaars zich niet in regel stellen, zal de gemeente zelf het nodige doen of laten doen, en de kosten recupereren bij de eigenaars.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans