Holsbeek krijgt subsidies voor vier rioleringsprojecten

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
106 Views
door Kirsten Bosmans

Minister Joke Schauvliege maakt geld vrij voor vier rioleringsprojecten in Holsbeek. Het gemeentebestuur is blij dat het daarmee verder kan werken aan de vernieuwing van de weginfrastructuur en riolering in de gemeente.

Het gaat om projecten die al eerder door de gemeente Holsbeek werden aangevraagd, maar die nu als prioritair zijn geselecteerd door Vlaanderen. De gemeente moet binnen de negen maanden een ontwerp van de riolering ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaamse gewest. Als alles vlot verloopt, kunnen de vier projecten in uitvoering gaan binnen twee jaar, in 2019.

Op het programma staan 2 hoofdwegen: de Nobelberg (in het centrum van Holsbeek-Dorp) en het derde (en laatste) deel van de Leuvensebaan (van het kruispunt met de Oude Daalputstraat tot het Ijzeren Kruis). Samen met de projecten Dorp Nieuwrode (waar de heraanleg binnenkort van start gaat) en Gravenstraat-Rodestraat (dat Aquafin voorbereidt) zijn dat de laatste resterende delen van het unieke en ambitieuze Ruggengraatproject, waarmee de gemeente al haar hoofdwegen volledig vernieuwt en verkeersveilig maakt.

Het derde geselecteerde project is de Hulsbergweg, een woonstraat die in zeer slechte staat is. Het vierde project is de aanleg van riolering in de omgeving van de Konijntjesberg. In die zone op de heuvel tussen Holsbeek-Dorp en Holsbeek-Plein loopt het afvalwater van enkele tientallen woningen nu ongezuiverd de bodem in. Dat is voor het milieu uiteraard geen goede zaak. De gemeente wil aan die toestand een einde maken door riolering aan te leggen in de Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Attenhovendreef, Mereldreef en een deel van de Vinkendreef en Meesberg. Er zal alleen een buis aangelegd worden voor het afvalwater (DWA). Het regenwater kan in deze beboste zone immers perfect in de bodem infiltreren, wat het nu ook doet. Het afvalwater wordt via de Attenhovendreef afgevoerd naar de Leuvensebaan, van waar het via de bestaande riolering naar het zuiveringsstation van Leuven zal lopen.

De kosten van deze vier rioleringsprojecten samen worden momenteel geraamd op 2,1 miljoen euro. Deze kosten zullen voor minstens 75 procent gesubsidieerd worden door Vlaanderen. De kosten voor de heraanleg van de weg blijven ten laste van de gemeente.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans