Holsbeek en Rotselaar tekenen bezwaar aan tegen afbakening archeologische zone

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond de afbakening van de archeologische zone ‘Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de Wingevallei’. Die site werd vastgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Maar de gemeenten Holsbeek en Rotselaar kanten zich tegen deze afbakening en roepen de eigenaars van de betrokken percelen via een brief op om bezwaar aan te tekenen.

Holsbeek en Rotselaar, die al jaren deel uitmaken van het samenwerkingsverband WinAr en juist daardoor zeer proactief werken op het gebied van archeologie, vragen minister Bourgeois af te zien van de afbakening van deze archeologische zone. Of, indien dit niet mogelijk is, de afbakening in te perken tot de percelen in zachte bestemmingen binnen de Wingevallei.

Reden: als de afbakening effectief bekrachtigd wordt door de minister, zullen er enkele voorwaarden aan het gebruik van de gronden binnen deze afbakening gekoppeld worden. Zo moet, wie werken wil uitvoeren op een perceel groter of gelijk aan 3 are in dergelijke vastgestelde archeologische zone, een zogenaamde archeologienota laten opmaken alvorens hij een verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen. Deze nota is feitelijk het rapport van een vooronderzoek waarbij een erkend archeoloog bepaalt of er, na verkrijgen van de vergunning, een volwaardige archeologische opgraving van het perceel moet volgen, alvorens de aannemingswerken mogen starten. Al deze onderzoeken dienen te gebeuren op kosten van de bouwheer.

Dergelijke afbakening brengt dus een fikse financiële en administratieve last voor de bouwheer met zich mee. De gemeenten Holsbeek en Rotselaar zijn niet te spreken over de last die daarmee gecreëerd wordt voor de eigenaars van deze percelen en over de manier waarop deze zone werd afgebakend. Zo werden de gemeentelijke diensten en de archeologische dienst WinAr nooit voorafgaandelijk gecontacteerd of inhoudelijk geconsulteerd over deze afbakening.

Bij deze roepen de twee gemeenten de eigenaars van percelen binnen deze zone dan ook op bezwaar aan te tekenen tegen deze afbakening. Het bezwaar dient voor 4 november ingediend te worden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans