Hoe leven we morgen in Vlaams-Brabant?

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
43 Views
door Kirsten Bosmans

Hoe ziet ons dagelijks leven eruit over dertig jaar? Hoe wonen we? Waar werken we en hoe geraken we er? De provincie Vlaams-Brabant werkt, samen met de gemeenten en het middenveld, aan een nieuwe visie op haar ruimtelijk beleid. Dit toekomstplan focust op drie sporen: wonen dicht bij duurzaam vervoer, ruimte voor economie en kennis en ruimte voor klimaat.

De provincie keurde 10 jaar geleden het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goed.  ‘We zijn gestart met een grondige herziening van dat plan op basis van nieuwe ideeën en inzichten’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Creatieve oplossingen zoeken voor wonen, werken, natuur en open ruimte

Vlaams-Brabant is de dichtst bebouwde provincie met de grootste bedrijvigheid en de meeste files.  De bevolking zal met zo’n 85.000 inwoners stijgen op 20 jaar tijd. Het nieuwe plan, dat focust op drie sporen,  zal rekening houden met het groeiend bevolkingsaantal, ruimte voor wonen, bedrijven, landbouw, natuurgebieden en het landschap. ‘Zo zullen we bijvoorbeeld  komaf maken met het volbouwen van ons groene buitengebied waardoor er nog meer auto’s nodig zijn en de files langer worden. De uitbouw van een efficiënt openbaarvervoersnet is dan een noodzaak’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. ‘We zullen onze bedrijventerreinen beter gaan benutten en moderniseren. En we willen een voortrekkersrol spelen in energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie’.

Wonen dicht bij duurzaam vervoer

Nieuwe woonprojecten zullen worden geconcentreerd in de buurt van bestaande of nieuwe busstations, treinstations en fietssnelwegen. De provincie Vlaams-Brabant bundelde bijvoorbeeld de krachten met de stad Leuven, De Lijn Vlaams-Brabant, Interleuven, het Agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS voor de realisatie van het Regionet Leuven. Samen willen ze het wegverkeer tegen 2030 met 20% doen dalen zonder dat we minder mobiel worden. Het aanbod van openbaar vervoer moet daarvoor 2,5 keer groter worden dan vandaag en het aantal verplaatsingen met de fiets moet verdubbelen. Een beter aanbod van trein en bus is niet genoeg om dit te halen. Nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen moeten zich ontwikkelen rond haltes van openbaar vervoer en in de al ontsloten kernen.

Ruimte voor economie en kennis

De provincie gaat bestaande bedrijventerreinen beter benutten en moderniseren, en nieuwe bedrijvenzones die al bestemd zijn, effectief realiseren. Zo zet Leuven bijvoorbeeld in de Europese top als het gaat om het aantal patenten in de gezondheidszorg. Er werken 10.000 mensen in de stad in de gezondheidssector en meer dan 12.000 in tal van technologische sectoren. Maar de concurrentie van andere Europese regio’s neemt toe. Daarom wil de stad zich beter op de internationale kaart zetten als kennis- en gezondheidsmetropool en start ze het project Leuven Mindgate. Bedoeling is om meer internationale fondsen, topwetenschappers en investeerders naar Leuven te halen.

Ruimte voor klimaat

Door de klimaatsverandering is er meer aandacht nodig voor waterproblematiek, het behoud van onze biodiversiteit, voedselproductie en groen in onze steden. De provincie speelt een voortrekkersrol in energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie. Zo gaf de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld de opdracht aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit te zoeken waar er nog ruimte is voor een duurzaam energieproject. En op welke hernieuwbare energievorm de provincie het best inzetten kan inzetten. VITO maakt hiervoor energiekansenkaarten die in een energieatlas gebundeld worden.

Kruispunt van samenwerking

Samen met de gemeentebesturen en het middenveld gaat de provincie Vlaams-Brabant op zoek naar creatieve oplossingen om de ruimte optimaal te benutten. ‘Een optimale ruimtelijke ordening kan je niet alleen realiseren’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. ‘We zullen onze regisseursrol ten volle uitspelen en zo veel mogelijk partners hierbij betrekken’.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans