Historisch moment: nieuwe Vredesbeiaard komt aan in Abdij van Park

Kirsten Bosmans
9 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Maandag 10 september wordt een belangrijke dag. Dan arriveren alle 40 klokken van de nieuwe Vredesbeiaard in Leuven. Deze klokken, gegoten door de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten, zijn replica’s van de oorspronkelijke klokken van de abdijbeiaard die tijdens WO I verwoest werden.

Na fondsenwerving in Leuven en de Duitse stad Neuss kon deze bijzondere historische reconstructie gerealiseerd worden. Ook hebben de verschillende schenkers persoonlijke vredesboodschappen op de klokken laten zetten. Voordat de beiaardklokken op 13 september definitief in de Abdijtoren van Park worden gehangen, kan iedereen ze op 11 en 12 september nog een laatste maal van dichtbij bewonderen op het Neerhof, het centrale binnenplein van Abdij van Park.

In 2016 beslisten de steden Leuven en Neuss tot een unieke samenwerking: de creatie van een Vredesbeiaard in Leuven. Troepen uit Neuss waren immers de aanstokers van de verwoesting van Leuven in 1914, toen ook de 18e-eeuwse stadsbeiaard in de Sint-Pieterskerk aan zijn einde kwam. De nieuwe beiaard zal geplaatst worden in de toren waar het oorspronkelijke instrument van 1730 tot 1797 hing: de Abdijtoren van Park. Vanaf 11 november zullen de Vredesklokken klinken als een teken voor de wereld dat vrede en verzoening altijd mogelijk zijn, hoe pijnlijk een gezamenlijk verleden ook geweest is.

Op maandag 10 september komen de 40 klokken, samen goed voor 10,6 ton aan brons, met uitzonderlijk vervoer aan in Abdij van Park. Om  18 uur zegent prior E.P. Jef Van Osta de klokken op het binnenplein van de Abdij. Hierop zullen alle schenkers – 40 organisaties en particulieren – aanwezig zijn.

Tentoonstelling voor het grote publiek

Op 11 en 12 september kunnen geïnteresseerde Leuvenaars en Leuvense scholen tussen de klokken wandelen op het binnenplein van de abdij. Zo kan iedereen de rijke versieringen en opschriften van dichtbij bewonderen. Voor de scholen is er een speciaal programma: leerlingen zullen persoonlijke vredesboodschappen neerschrijven op kleine klokjes die in een vredesboom gehangen worden.

Op 13 september vanaf 8 uur zullen de klokken en het beiaardklavier in de abdijtoren gehesen worden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans