HEVERLEE: UC Leuven-Limburg neemt intrek in Telindusgebouw

De algemene diensten van de voormalige KH Leuven en Groep T (lerarenopleiding) zijn voortaan gehuisvest op Campus Proximus in het researchpark van Haasrode. De Leuvense medewerkers van UC Leuven-Limburg namen als eerste hun intrek in het opvallende gebouw van architect Jo Crepain, studenten volgen later. 

Campus Proximus was tot nu toe bekend als het Telindusgebouw, een begeesterend stuk architectuur en als dusdanig een uitzondering op het bedrijfspark van Haasrode. De site was tot eind december 2014 in het bezit van Belgacom. Toon Martens, Algemeen Directeur van UC Leuven-Limburg: “Als hogeschool zijn we uiteraard vooral met de toekomst bezig en daarom sluit onze nieuwe omgeving perfect aan bij onze ambities. De Proximussite geeft ons niet alleen de ruimte om die ambities te verwezenlijken – ze heeft ook de esthetische kwaliteit die bij ons past.” 

UC Leuven-Limburg streeft ernaar haar campussen in de onmiddellijke nabijheid van het werkveld te situeren om samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening te stimuleren. Begin 2016 gaat de nieuwe campus open voor studenten van de hogeschool en later ook voor de HBO5 (graduaats)opleidingen van ACE-Groep T. Door zich te nestelen in de schoot van een bedrijventerrein, hoopt de hogeschool ook het levenslang leren meer kansen te geven (o.m. door samenwerking met VDAB en Syntra, beide buren van Campus Proximus).

De komst van UC Leuven-Limburg naar het researchpark zal begin 2016 gepaard gaan met een kleine volksverhuizing – uiteindelijk zullen ongeveer 4000 studenten en personeelsleden de site bevolken. Toon Martens: “Omdat zo goed als al onze hogeschoolstudenten met de fiets of bus komen, zal het autoverkeer van en naar de Proximussite in vergelijking met vroeger sowieso afnemen en – zeker overdag – zelfs halveren.” Dat neemt niet weg dat de belasting van het busnet wél drastisch zal toenemen. Daartoe werkt UC Leuven-Limburg sinds een paar maanden aan een nieuw mobiliteitsplan voor het hele bedrijventerrein. Toon Martens: “De hogeschool hoopt zo de motor te zijn achter het oplossen van het probleem voor het hele bedrijventerrein.”

Het aantal studenten van UC Leuven-Limburg is de voorbije vijf jaren met maar liefst 60% gestegen. Hierdoor was er dringend nood aan extra leslokalen en werkruimte. Met de aankoop van de Proximussite eind 2014 hoeft de hogeschool niet te investeren in een duur nieuwbouwproject en is er een oplossing op korte termijn. Toon Martens: “We zijn erg trots op deze nieuwe stap in het groeitraject van de fusiehogeschool.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel