Het Cijfer: 4.068 opgehaalde fietsen

Bart Mertens
1 jaar geleden
877 Views
door Bart Mertens

De Leuvense politie heeft in 2016 exact 4.068 foutgeparkeerde fietsen opgehaald in de stad. Ter vergelijking: de vier jaren voordien werden er respectievelijk 2.853 (2015), 3.464 (2014), 4.399 (2013) en 4.131 fietsen (2012) opgehaald. Of met andere woorden: het blijft dweilen met de kraan open. Niets meer, niets minder.

Leuven wil dé fietsstad van België worden en heeft daarvoor een heus fietsplan gelanceerd. Meer fietspaden, meer fietsstroken, meer fietsstraten, meer fietsrekken…Een nobel plan zowaar dat perfect past in de ambitie om tegen 2030 het politieke modewoord klimaatneutraliteit in de realiteit om te zetten. Niet alle oppositiepartijen in Leuven zijn overigens overtuigd dat Leuven voldoende inspanningen op het programma heeft staan. Zo gaf PVDA de stad Leuven recentelijk nog een slecht fietsrapport, al was dat wel gebaseerd op een relatief klein onderzoek. N-VA lanceerde dan weer een voorstel –met de toepasselijke naam Vlò- om fietsen te gaan delen in de toekomst. Lang geen slecht idee maar meerderheidspartijen CD&V en sp.a twijfelen voorlopig aan de praktische haalbaarheid van zo’n systeem. Feit blijft alleszins dat er meer gefietst zal worden in het Leuven van de toekomst, onder meer door de invoering van het circulatieplan.

Dat betekent natuurlijk ook dat er (nog) meer fietsen geparkeerd moeten worden, bij voorkeur op een reglementaire manier. Wat dat betreft gaat het anno 2017 nog steeds grondig fout. Hoewel de stad en partners zoals de NMBS de voorbije jaren inspanningen deden om bijkomende fietsenstallingen te plaatsen, blijft het wildparkeren een probleem. Het ‘stort van fietsen’ in het begin van de Diestsestraat is daar een ‘mooi’ voorbeeld van. Dat was vorig jaar al een probleem en dat is anno 2017 niet anders We geven u graag de cijfers mee inzake fout geparkeerde fietsen: 4.068 in 2016, 2.853 in 2015, 3.464 in 2014, 4.399 in 2013 en 4.131 fietsen in 2012. Voor 2017 wordt verwacht dat de cijfers in de lijn van 2016 zullen liggen. Ongeveer de helft van de opgehaalde fietsen zijn afkomstig van het Martelarenplein en laat dat nu net de buurt zijn waar er de voorbije jaren veel bijkomende fietsenstallingen werden geplaatst. Conclusie? Het is dweilen met de kraan open. Als Leuven echt dé fietsstad van ons land wil worden dan zullen de fietsers ook moeten leren dat er ook regels te volgen zijn in het verkeer, niet enkel qua parkeren trouwens. Alle lof van de wereld voor fietsers die dat nu al doen, net iets minder sympathie voor de fietsers die systematisch hun broek vegen aan welk reglement dan ook.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens