Herent ruilt grond voor verbetering speelpleinwerking

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De gemeente Herent bezit een gebouw met grond in de Haachtstraat 45 in Veltem, beter bekend als Hib-Hop locatie en speelplein. De eigenaar van verschillende percelen in de Haachtstraat/Overstraat toonde zijn interesse tot aankoop van deze grond.

Het college van burgemeester en schepenen was bereid deze piste te onderzoeken aangezien het gebouw toe is aan grote investeringen: het is slecht geïsoleerd, te klein en niet praktisch. Na intensieve besprekingen sloot het bestuur een ruilovereenkomst af: het gebouw met grond wordt geruild voor een aanliggend perceel bouwgrond én een grote som geld. Deze ruil biedt op middellange termijn kansen voor de verdere ontwikkeling van school en speelplein.

Er verandert niets aan de werking van Hib-Hop en speelplein. Paasvakantie, zomer en herfst 2016 vinden plaats zoals gewoonlijk. Ook in de toekomst blijft de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in Toverveld en de gemeentelijke speelpleinwerking verzekerd.

Zodra er meer nieuws is over het verdere verloop van dit project, worden de belanghebbenden verder geïnformeerd. Het bestuur benadrukt zijn intentie tot het verder verbeteren van de speelpleinwerking en de schoolinfrastructuur. Mogelijk kunnen er zo in de nabije toekomst extra lokalen ter beschikking komen die ook door verenigingen gebruikt kunnen worden.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans