Heraanleg Parkwegbrug voer voor discussie

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In 2016 kwamen stenen aan de zijkant van de Parkwegbrug (de brug over de spoorweg tussen de Tivolistraat en Abdij van Park) los te zitten en vielen naar beneden als gevolg van het bezwijken van de landhoofden. Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug volledig afgebroken; zowel het brugdek als de zogenaamde landhoofden (de steunpunten in de talud of spoorberm). Infrabel, de beheerder van de brug, startte ondertussen de procedure voor de bouw van een nieuwe brug. Dit neemt een aanzienlijke periode in beslag. De nieuwe brug zal, volgens de huidige planning van Infrabel, klaar zijn in september 2020.

De eerste ontwerpen voor de bouw van een nieuwe verbinding tussen de Philipssite en Abdij van Park worden op dit moment gemaakt. Wanneer het definitief ontwerp klaar is, kan de bouwaanvraagprocedure opgestart worden (voorjaar 2018). Nadien volgen de bestekopmaak en detaillering van de plannen en vervolgens de aanbestedingsprocedure en gunning. In het tweede trimester van 2019 kan er gestart worden met de eigenlijke bouw van de brug. Die neemt ongeveer één jaar in beslag.

(G)(E)en tijdelijke brug

Groen vraagt dat een tijdelijke brug wordt gelegd voor fietsers en voetgangers nu de Parkwegbrug wordt afgebroken.” De Parkwegbrug is een cruciaal knooppunt voor zacht verkeer, zowel functioneel als recreatief. Een tijdelijke brug moet toch mogelijk zijn. De huidige brug overspant amper vier à vijf meter. Het is niet dat er een nieuw tracé moet aangelegd worden. Stel je voor dat de tunnel onder het station twee jaar dicht zou blijven! Zouden we dat aanvaarden? Nee toch?! Daarom vragen wij dat er een tijdelijke ‘geniebrug’ of ‘werfbrug’ wordt gelegd voor voetgangers en fietsers, tot de nieuwe brug er is. Die geniebrug kan later elders nog hergebruikt worden.”

Maar het Leuvens stadsbestuur ziet dat niet zitten. “Omdat de bestaande landhoofden niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren, konden zij niet meer gebruikt worden voor een eventuele tijdelijke brug. Ook voor een eventuele tijdelijke brug moeten er dus nieuwe landhoofden gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn, moeten de landhoofden voor een eventuele tijdelijke brug diep gefundeerd worden. Dit maakt dat voor de tijdelijke brug eenzelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zijn als voor de definitieve brug.”

“Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich in een beschermd landschap. De nieuwe brug moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken. Dit zou ook zo zijn voor een eventuele tijdelijke brug waardoor de tijdelijke brug voor de start van de werken voor de nieuwe brug eerst opnieuw zou moeten afgebroken worden. Gezien de beperkte tijdwinst (en bovendien de hoge kost voor een zeer beperkte duur) ten opzichte van de definitieve oplossing wordt er geen tijdelijke brug voorzien.”

De stad Leuven nam kennis van de voorgestelde planning. “Wij betreuren de langdurige onderbreking van deze belangrijke verbinding”, aldus burgemeester Louis Tobback. “De medewerkers van de stad zullen erop toezien dat de vooropgestelde planning strikt nageleefd wordt.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans