Heraanleg Monseigneur Ladeuzeplein en Herbert Hooverplein Overzicht heraanleg en omleidingen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Met de invoering van het circulatieplan kregen het Monseigneur Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein een andere functie. Nu de auto er heeft plaatsgemaakt voor voetgangers en beleving, legt de stad de twee pleinen opnieuw aan. Door de werken is er verkeershinder.

Herbert Hooverplein

De weg aan de kant van Café Commerce en La Paz dient niet langer voor autoverkeer of parkeren.

Het plein wordt volledig heraangelegd:

Het wordt vergroot tot aan de gevels, met ruimte voor ontmoeting, groen en zitbanken. In het midden komt een waterfontein met een diameter van twintig meter die de eerste stadsomwalling symboliseert.

Aan de lindeboom in de Tiensestraat wordt de oude Sint-Michielspoort gevisualiseerd met bronzen strips op de grond.

De bomenrij in het stadspark wordt doorgetrokken over het plein, zodat de rijweg afgescheiden wordt van het plein. Het standbeeld van Edouard Remy blijft, voor de Ballon van de Vriendschap kiest de stad een andere locatie.

De inrit vanuit de Blijde Inkomststraat wordt verbeterd, aan de Tiensestraat verbreedt het voetpad. De shop-and-goplaatsen blijven behouden. Het plan houdt rekening met de vele activiteiten en evenementen op het plein: de wekelijkse markt, de kerstmarkt, de kermis … De rijweg krijgt dezelfde hoogte en hetzelfde materiaal als het plein.

 

Monseigneur Ladeuzeplein

De huidige rijweg rond het plein is niet meer in gebruik omdat het hele gebied voetgangerszone is. De rijweg krijgt dezelfde hoogte en hetzelfde materiaal als het plein. Het plein sluit zo beter aan op aangrenzende winkelwandelstraten. Een groter plein biedt meer mogelijkheden voor de markt, de kermis en andere evenementen. Het plein zelf wordt niet heraangelegd.

 

Timing

Monseigneur Ladeuzeplein

start werken: vermoedelijk januari 2018

einde werken: te bepalen

 

Herbert Hooverplein: verkeerslus (3 fasen)

start werken: 10 oktober 2017

einde werken: december 2017

Herbert Hooverplein: plein

start werken: te bepalen

einde werken: bouwverlof zomer 2018

Hinder voor het verkeer van 10 oktober tot 7 november 2017 (fase 1)

 

Waar?

Aan de Blijde-Inkomststraat (tussen de Ravenstraat en de ingang parking Ladeuze) en de Tiensestraat (tussen het Herbert Hooverplein en de Vlamingenstraat).

 

Auto’s

De werfzone is afgesloten voor auto’s.  Het Herbert Hooverplein en het Monseigneur Ladeuzeplein zijn onbereikbaar via de Blijde-Inkomststraat en enkele zijstraten.  De Ravenstraat is tussen de Blijde-Inkomststraat en de Tiensestraat afgesloten. Tijdelijke verkeerslus langs Maria-Theresiastraat

De verkeerslus langs de Blijde-Inkomststraat wordt aangepast: Blijde-Inkomststraat – Maria Theresiastraat – Tiensestraat. De Blijde-Inkomststraat tussen de Maria Theresiastraat en de werfzone wordt doodlopend en tijdelijk tweerichtingsverkeer.

Omleiding Herbert Hooverplein en Monseigneur Ladeuzeplein naar ring

Verkeer voor Herbert Hooverplein, Monseigneur Ladeuzeplein, Jan Stasstraat, Leopold Vanderkelenstraat en Vital Decosterstraat en richting ring volgt een omleiding: Charles Deberiotstraat – oude verkeerslus Herbert Hooverplein (in omgekeerde richting t.o.v. vroeger) – rond Monseigneur Ladeuzeplein – Koning Leopold I-straat – Justus Lipsiusstraat.

De werfzone in de Tiensestraat bereik je langs de Charles Deberiotstraat. Bewoners en handelaars mogen stilstaan op de vroegere parkeerplaatsen voor laden en lossen (niet parkeren).

Verkeer uit het onderste deel van de Tiensestraat richting ring volgt de omleiding Charles Deberiotstraat – oude verkeerslus Herbert Hooverplein (in omgekeerde richting t.o.v. vroeger) – rond Monseigneur Ladeuzeplein – Koning Leopold I-straat – Justus Lipsiusstraat.

Omleiding naar parking Ladeuze

Parking Ladeuze blijft bereikbaar met een omleiding: Blijde-Inkomststraat – Maria Theresiastraat – Bogaardenstraat – Ravenstraat – Arendstraat – doorgang voor de universiteitsbibliotheek – parking Ladeuze.

Leveringen en laden en lossen

De Ravenstraat tussen de Blijde-Inkomststraat en de Tiensestraat is onbereikbaar. In- en uitladen kan langs de Tiensestraat (te bereiken via de Vlamingenstraat) of de Blijde-Inkomststraat (tussen de Maria Theresiastraat en de werfzone).

Leveringen met zwaar vrachtverkeer volgen een omleiding, afhankelijk van de bestemming:

langs de Maria Theresiastraat en de Bogaardenstraat (Monseigneur Ladeuzeplein, kant KBC)

langs de Bondgenotenlaan en de Tiensestraat (onderkant Monseigneur Ladeuzeplein)

langs de Bondgenotenlaan en de Tiensestraat (Herbert Hooverplein en Monseigenur Ladeuzeplein, kant winkel ‘Dille en Kamille’)

Leveringen gebeuren tijdens de venstertijden: tussen 6 en 11 uur en tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

 

Fietsers

Fietsers kunnen fietsen tot aan de werfzone, daar afstappen en de werfzone met de fiets aan de hand doorkruisen, of de fietsomleiding volgen.

richting centrum: Blijde-Inkomststraat – Maria Theresiastraat – Bogaardenstraat – Jan Stasstraat – Monseigneur Ladeuzeplein

richting ring: Naamsestraat (i.p.v. Tiensestraat) – Parkstraat – Vlamingenstraat – Tiensestraat – ring

Hinder voor het verkeer van 2 november tot 1 december 2017 (fase 2)

Waar?

Aan de verkeerslus op het Herbert Hooverplein (kant Connections).

 

Auto’s en fietsers

De werfzone is afgesloten voor auto’s.  Het plein is opnieuw bereikbaar langs de Blijde-Inkomststraat en de Tiensestraat. Leveringen voor de nieuwe lus langs het Herbert Hooverplein: bewoners en handelaars mogen op het plein zelf stilstaan voor het laden en lossen (niet parkeren). Te voet en met de fiets geraak je aan je woning of zaak. Tijdens de werken kan je je fiets niet op straat of op het voetpad stallen.

Omleiding

Het verkeer volgt een omleiding langs de Blijde-Inkomststraat en de oude verkeerslus langs het Herbert Hooverplein en de Tiensestraat. Hinder voor het verkeer op één dag begin december 2017 (fase 3)

 

Waar?

Op één dag wordt nieuw asfalt gelegd op de Blijde-Inkomststraat (tussen de Ravenstraat en de ingang parking Ladeuze), de Tiensestraat (tussen het Herbert Hooverplein en de Vlamingenstraat), de verkeerslus langs het Herbert Hooverplein

Auto’s en fietsers

De dag van de werken is alle verkeer in de werfzone verboden. De weg is opnieuw vrij als het asfalt droog is.

Omleidingen

Het verkeer volgt dezelfde omleiding als in fase 1.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer