Haasrode herontdekt waterput

Kirsten Bosmans
9 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Deze week huldigden de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente en de heemkundige Kring van Oud-Heverlee en Regionaal Landschap Dijleland de gerestaureerde waterput van Haasrode in.

De waterput met bakstenen gebouwtje op het kerkplein werd in 1907 gebouwd en was tot de aanleg van de waterleiding in 1959 een belangrijke bron van watervoorziening voor de inwoners van Haasrode. De jongste jaren raakte hij echter in verval.

“Om dit stukje dorpsgeschiedenis te vrijwaren besloot Regionaal Landschap Dijleland in overleg met de gemeente en de heemkundige kring van Oud-Heverlee tot restauratie over te gaan”, zegt Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland. “Het dak en het houtwerk werden vernieuwd en het metselwerk opgeknapt. De binnenzijde werd geruimd en het originele ophaalmechanisme hersteld. In de onmiddellijke omgeving plaatsten we zitbanken en twee hoogstamfruitbomen. Op die manier droeg het project bij aan de opwaardering van het beschermde dorpsgezicht van Haasrode.”

Om het project te bekostigen konden de partners beroep doen op financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Oud-Heverlee en de Watergroep. “De restauratie kwam in aanmerking voor een provinciale subsidie in het kader van de 360°-erfgoedprojecten”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Met deze subsidie willen we de herwaardering van niet-beschermd klein onroerend erfgoed in zijn omgeving  stimuleren.”

Bij de officiële inhuldiging van de waterput kregen de zesdejaars van gemeentelijke basisschool De Hazensprong de eer om de eerste emmers putwater naar boven te hijsen. Door met het water vervolgens een vat van 100 liter te vullen, vormden ze zich bovendien een beeld van de hoeveelheid tijd en moeite die het destijds kostte om te voorzien in de dagelijkse waterbehoefte van een persoon. Hun betrokkenheid kaderde in het provinciale project ‘Ontdek onroerend erfgoed in je schoolbuurt’.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans