Haacht zegt neen tegen de Chinezen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Eandis, het bedrijf dat ons distributienetwerk voor elektriciteit en gas beheert, staat op het punt in zee te gaan met het Chinese staatsbedrijf State Grid, waardoor een belangrijk deel van het bedrijf in Chinese handen zou komen. Daartoe moet deze deal eerst nog goedgekeurd worden op de Algemene Vergadering van Eandis op 3 oktober. Elke Eandis-gemeente is aandeelhouder, en dus ligt de beslissing in de handen van de gemeenteraden. Tijdens de vergadering van 26 september heeft de gemeenteraad van Haacht deze deal unaniem afgekeurd. “Wij hopen hiermee andere gemeenten die de beslissing nog moeten nemen te inspireren”, zegt Dieter Van Besien (Groen).

Een netwerk in publieke handen

De vernieuwing en evolutie van het distributienetwerk is een grote uitdaging.  De keuzes die bij de bouw van dat netwerk gemaakt worden, zullen bepalen of en hoe er werk kan gemaakt worden van duurzame energie en kernuitstap. Het netwerk is een publiek goed dat wordt aangelegd ten dienste van de gebruikers. Vandaar het strategisch belang om de nutsinfrastructuur te verankeren bij overheden en gebruikers. “We zijn er na vele jaren in geslaagd om Electrabel uit te kopen zodat het netwerk terug zuiver in publieke handen is. Dat staat nu op de helling”, aldus Dieter Van Besien.

Daarom zegt Haacht ‘neen’

De gemeenteraad van Haacht zegt ‘neen’ omdat er onvoldoende moeite is gedaan om de infrastructuur in eigen handen te houden. Zo zouden het Vlaams Gewest of gewone burgers kunnen instappen als partner. Ook een aanpassing van de regel die oplegt dat Vlaamse financieringsintercommunales maar tot maximaal 100 miljoen euro mogen inschrijven, is mogelijk.

 Daarnaast zijn er nog andere signalen die erop wijzen dat dit geen goede deal is. Op distributie, het duurste onderdeel van de elektriciteitsfactuur, wordt veel winst gemaakt. Met deze deal zou jaarlijks 5% van de winst naar China vloeien.  Een mechanisme van ‘commerciële premie’ zorgt ervoor dat de meerprijs die State Grid betaalt, terugvloeit naar het bedrijf. Door een put-optie wordt de transactie daarenboven heel risicovol voor Eandis en de gemeenten. Wanneer State Grid haar aandelen wil verkopen aan een bedrijf dat niet aanvaard wordt door de algemene vergadering, moet Eandis de aandelen zelf kopen aan de prijs die de afgewezen kandidaat biedt. Dit engagement zal Eandis niet kunnen waarmaken en hierdoor krijgt het Chinese bedrijf in realiteit veel meer macht dan de 14% aan aandelen rechtvaardigt.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer