Haacht: Vzw Haachtse Handelaars vervangt Handelaarsbond

Tijdens een schorsing van de gemeenteraad op maandag 20 oktober 2014 werd in Haacht de vzw Haachtse Handelaars opgericht. Deze vzw zal promotie voeren voor Haacht als handelscentrum. De nieuwe vzw vervangt de huidige Handelaarsbond.

Het idee van de oprichting van een vzw groeide uit de bestaande Handelaarsbond. Het initiatief voor de oprichting van de nieuwe vzw wordt ondersteund door zowel het bestaande Handelaarsbond, die nu in vereffening gaat, en Unizo.

De gemeente zal deze nieuwe vzw financieel ondersteuning met een jaarlijkse subsidie uit de algemene middelen van de gemeente ten bedrage van 21.000 EUR. Op deze manier krijgt de vzw voldoende slagkracht om effectieve promotieacties op poten te zetten. De eerste algemene vergadering van de nieuwe vzw wordt gepland in de loop van november, waar het bestuur van de nieuwe vzw zal worden verkozen.

“De gemeente wenst de nieuwe vzw alvast veel succes toe in haar werking en streeft ernaar om samen met de vzw kleur te geven aan de promotie van Haacht als interessant en aantrekkelijk handelscentrum. Dit initiatief heeft ontzettend veel potentieel, de verwachtingen zijn groot. Ik kijk ernaar uit om samen met deze nieuwe vzw Haacht verder op de kaart te zetten”, aldus Nico Bogaerts.

Op dezelfde gemeenteraad werd tevens een handelaarsbijdrage ingesteld voor Haacht-centrum. De handelaars zullen afhankelijk van de publiek toegankelijke oppervlakte een jaarlijkse bijdrage betalen aan de gemeente van 300 EUR of 500 EUR, welke wordt verminderd afhankelijk van de ligging ten opzichte van de kern rond de Markt. Deze bijdrage zal de algemene middelen van de gemeente aanvullen en de gemeente in staat stellen om onder andere de kerstverlichting voor het centrum te betalen, een kost die tot heden werd gedragen door de Handelaarsbond.

Het project ter versterking van Haacht als handelscentrum werd begeleid door een externe advocaat en werd voorafgegaan door een reeks van infovergaderingen voor de betrokken handelaars.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel