Haacht: Eerste kindergemeenteraad in Haacht

Voor de eerste maal krijgen kinderen het voor het zeggen in de kindergemeenteraad van Haacht. Donderdagavond legden 14 verkozen leerlingen hun eed af in het gemeentehuis.

Kinderen laten kennismaken met het gemeentelijk beleid en hun hierbij betrekken. Dat is het doel van dit nieuwe initiatief. In september trokken leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar naar de stembus in hun school. Elke school verkoos 2 kindergemeenteraadsleden uit het 6e leerjaar. Gisterenavond kwamen de 14 verkozenen samen. Tijdens een plechtigheid legden zij hun eed af. Later op de avond werd duidelijk wie de 6 schepenen zijn en wie de burgemeesterssjerp mocht ombinden. Ook de thema’s werden gekozen. “Dit is hun kans om problemen, wensen en ideeën over hun woon- en schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken. In de loop van het schooljaar vergaderen zij 4 maal”, klonk het enthousiast.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel