Haacht: CD&V Haacht wil overleg over nieuw verkiezingsreglement

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd er door de meerderheid een aanpassing aan de politieverordening met betrekking tot de verkiezingen voorgesteld. Een nieuwigheid hierin zou de terugkeer van optochten met auto’s zijn. Voor oppositiepartij CD&V is dit totaal onaanvaardbaar.

“Voor ons betekent dit een terugkeer in de tijd. Concreet zou dit voorstel de deur openzetten tot het opnieuw organiseren van optochten per auto met een maximaal aantal van vijf per partij. Indien alle Haachtse partijen hier gebruik van zouden maken zou dit leiden tot een serieuze verstoring van de openbare rust. Bovendien valt dit voorstel vanuit ecologisch perspectief zeker niet toe te juichen”, aldus Jos Verdeyen, fractieleider van CD&V Haacht.

“In het verleden werden wijzingen die impact hebben op alle partijen steeds vooraf besproken in een overleg met alle politieke partijen, dus ook de oppositie. Tijdens de gemeenteraad vroeg de gehele CD&V fractie dan ook eerst om overleg betreffende de nieuwe politieverordening. Het punt is dan ook verdaagd naar de gemeenteraad van oktober.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel