Groot Leuvens drugnetwerk opgerold

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De drugshandel in Leuven kreeg vorige vrijdag een zware slag toegediend dankzij een perfecte samenwerking tussen de speurders van de lokale recherche van Politie Leuven en de Federale gerechtelijke politie (FGP) Leuven. Ze slaagden er samen in een crimineel netwerk op te rollen dat een groot deel van de drugsgebruikers in Leuven bevoorraadde van cocaïne en hasj.

De speurders hadden meer dan een jaar onderzoekswerk nodig om het netwerk in beeld te brengen en bewijzen te verzamelen. De lokale recherche van PZ Leuven focuste zich daarbij vooral op de lokale dealers, terwijl de FGP Leuven zich toespitste op de bovenlokale spilfiguren in de zaak. Uit onderzoek bleek dat het criminele netwerk geleid werd door drie broers van Marokkaanse afkomst, die de zaken runden vanuit enkele horecazaken in Leuven. Die zaken, die gelegen zijn op de Oude Markt, aan de Mgr. Van Wayenberghlaan en de Tervuursestraat, werden verzegeld. De drie broers van 38 jaar, 46 jaar en 48 jaar kochten hun drugs in grote hoeveelheden aan bij drie Nederlanders van Marokkaanse origine, die in Leuven verbleven en er naast hun “groothandel”, ook zelf kleinschaliger dealden. De broers lieten hun drugs vervolgens in Leuven verkopen door Marokkanen die illegaal in ons land verbleven en voorzagen hen van huisvesting.

Na een onderzoek van meer dan een jaar vielen de speurders vrijdag binnen op 17 plaatsen in Leuven, onder andere aan de Mgr. Van Wayenberghlaan, in de Drinkwaterstraat, Tervuursestraat, Oude Markt, Donkerstraat, Kapucijnenvoer, Ierse Predikherenstraat, Pioengang en Diestsesteenweg, en op één plaats in Gingelom. Tijdens het doorzoeken van drie appartementsgebouwen aan de Van Wayenberghlaan in Leuven heeft de onderzoeksrechter nog negen bijkomende huiszoekingen voor appartementen en kelders in deze appartementsblokken bevolen. Op een aantal plaatsen gebeurden de huiszoekingen met versterking van de speciale eenheden van de federale politie.

In totaal werden zestien verdachten aangetroffen, twaalf daarvan werden aangehouden door de onderzoeksrechter. De drie broers van Marokkaanse afkomst uit Gingelom en Leuven, de drie Marokkaanse Nederlanders van 26 jaar, 36 jaar en 31 jaar, een vrouw van 22 jaar die illegaal in België verblijft, een 29-jarige man die illegaal in België verblijft, een Marokkaan van 40 jaar en drie Belgen van respectievelijk 24 jaar en 43 jaar. Allen verbleven in Leuven. Twee verdachten werden naar een gesloten asielcentrum gebracht met het oog op repatriëring naar Marokko, één man kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten en een verdachte mocht na verhoor beschikken.

Elf van de twaalf aangehouden personen verschenen op voorbije dinsdag voor de raadkamer in Leuven. De raadkamer bevestigde de aanhouding van zeven personen. Vier personen kregen uitstel tot vrijdag. De twaalfde aangehoudene verschijnt vrijdag voor de eerste maal voor de raadkamer.

Tijdens de huiszoekingen werd ook heel wat drugs aangetroffen waarvan de grootste hoeveelheid driehonderd gram zuivere cocaïne betrof. Deze hoeveelheid drugs heeft een straatwaarde van minstens vijftienduizend euro. Voorts werden er op tal van plaatsen nog kleinere hoeveelheden cocaïne, hasj en marihuana gevonden, alles klaar in voorverpakte verkoophoeveelheden. Verder werden ook vier wagens en een bromfiets in beslag genomen, alsook verschillende tienduizenden euro’s aan cash geld.

 

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer