Groen wil Marie Thumasplein aan OPEK

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Groen Leuven stelt voor om het nieuwe plein voor OPEK de naam Marie Thumasplein te geven. De naam van Marie Thumas is immers sterk verbonden met die plek in Leuven. Het is volgens Groen ook tijd dat er meer straten of pleinen een vrouwennaam krijgen.

Op de gemeenteraad van volgende maandag ligt er een voorstel van het stadsbestuur klaar om het plein voor OPEK het Victor Broosplein te noemen. Groen heeft een ander voorstel. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “In Leuven is er een groot onevenwicht tussen de aantallen mannen- en vrouwennamen voor straten en pleinen. Een telling in de straatnamenlijst uit 2013 leert ons dat er 218 straten en pleinen zijn met de naam van een persoon. Hiervan kregen 195 straten en pleinen de naam van een man en slechts 23 de naam van een vrouw (= 10,55%). Misschien was er vroeger een onevenwicht in het maatschappelijk belang van mannen en vrouwen. Nu zou dat echter niet meer zo mogen zijn. Meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen mag zich dan ook weerspiegelen in namen van de straten en pleinen. De Leuvense stedelijke emancipatieraad bracht reeds in 1999 het probleem onder de aandacht en maakte een publicatie met voorstellen van vrouwennamen. Ook binnen de commissie toponymie, die de nieuwe straatnamen aanbrengt, is er afgesproken de voorkeur te geven aan vrouwennamen in de plaats van mannennamen voor de nieuwe straten en pleinen. Toch zien we bij de nieuwe straatnamen weinig of geen vrouwennamen opduiken. Daarom steunen we enerzijds het voorstel van het stadsbestuur om het plein voor het zwembad van Wilsele-Putkapel het Agathaplein te noemen (naar de patroonheilige van de parochiekerk) en vragen wij anderzijds om ook het plein voor OPEK een vrouwennaam te geven. We stellen een verwijzing voor naar de nabijgelegen vroegere conservenfabriek Marie Thumas. De naam van de fabriek verwijst naar Marie Durieux, de vrouw van oprichter Edmond Thumas.”

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Met ons voorstel willen we een belangrijk stuk industrieel erfgoed in herinnering houden. Marie Thumas was een fenomeen. Ze zit in ons collectief geheugen omdat haar beeltenis op de vele reclameadvertenties stond, zonder haar mooier te maken. Het was een vrouw van vlees en bloed, met uitstraling tot buiten onze landsgrenzen. Voor veel Leuvenaars zijn er ook sterke herinneringen aan de fabriek, omdat ze er werkten of een studentenjob deden.”

Marie Thumas was een Belgisch bedrijf dat groenten in blik produceerde. Het was een van de bekendste merknamen. De conservenfabriek werd opgericht in 1886 door de Doornikse ingenieur Edmond Thumas en was gevestigd aan de Vaart, in de gebouwen waar zich nu onder andere de opnamestudio’s Manhattan bevinden. Aanvankelijk werkte er in het fabriek slechts een twintigtal mensen. Voor de Tweede Wereldoorlog liep in het zomerseizoen het aantal werknemers op tot 600 vrouwen en 300 mannen. Na de oorlog werden er naast groenten ook fruit en soep in blik verwerkt. In 1977 werd de fabriek in Wilsele gesloten en werd er enkel nog in Mechelen en Geer geproduceerd, uiteindelijk enkel nog onder de naam Bonduelle.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans