Groen vraagt publieke controle over tarieven in nieuw zwembad Wilsele

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Groen stelt zich grote vragen bij de overeenkomst die de stad wil sluiten met een privépartner voor de ontwikkeling van de nieuwe zwembadsite in Wilsele. De stad heeft immers niets te zeggen over de tarieven die zullen gelden, waardoor zwemmen voor kwetsbare groepen wel eens te duur zou kunnen worden.

Op de voorbije gemeenteraad lag een samenwerkingsovereenkomst voor tussen de stad Leuven en de Groep Sportoase. Achter het huidige zwembad van Wilsele wil het bestuur immers een nieuwe ‘Zwembadsite’ laten bouwen. Deze site behelst een sportcomplex met onder meer een 25m-zwembad en een sporthal van 750 m². Daarnaast is er ook een vastgoedgedeelte met 30 woningen en 2 commerciële ruimten.
Het bestuur kiest voor de realisatie én uitbating van die nieuwe ‘Zwembadsite’ dus voor een publiek-private samenwerking (PPS) met Sportoase, de groep die ook de uitbating van het zwembad op de Philipssite voor haar rekening neemt en nog tal van zwembaden uitbaat in andere Vlaamse gemeenten.

Groen vindt het heel goed dat de sportinfrastructuur in Wilsele vernieuwd en uitgebreid wordt, maar stelt zich ernstige vragen bij de PPS-formule die vandaag op tafel ligt. Want terwijl de stad heel wat publieke middelen in dit sportcomplex steekt, heeft ze geen controle over de zwemtarieven voor de gewone Leuvenaars. Te vrezen valt dat er met de komst van Sportoase in Wilsele een nieuw duur zwembad bijkomt.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Voor de bouw van het nieuwe sportcomplex geeft de stad een renteloze lening van 14,2 miljoen euro aan de Groep Sportoase. Jaarlijks komt daar gedurende 27 jaar nog een exploitatiesubsidie van 940.000 euro bovenop. Allemaal publieke middelen. En toch maakt het bestuur enkel afspraken rond de tarieven voor scholen en sportclubs. Het zal Sportoase zijn die de tarieven bepaalt voor de Leuvenaars die ’s avonds een baantje willen trekken of op zaterdag gaan plonsen met de kinderen. Een zwembeurt in Wilsele zal een stuk duurder worden. Mensen met kleine inkomens dreigen de dupe van het hele verhaal te worden, terwijl die mensen het hoe dan ook steeds moeilijker krijgen om een plek te vinden in onze stad. Voor onze fractie is het duidelijk: heronderhandel de deal met Sportoase en zorg ervoor dat het nieuwe zwembad toegankelijk blijft voor alle Leuvenaars. Maar we werpen ook de vraag op of je voor basissportinfrastructuur in de deelgemeenten wel moet kiezen voor een samenwerking met een privépartner. Deze samenwerkingsovereenkomst keuren wij in geen geval goed.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans