Groen haalt uit naar burgemeester Tobback (sp.a)

Bart Mertens
3 jaar geleden
598 Views
door Bart Mertens

Groen is teleurgesteld over de reactie van burgemeester Tobback over het recente advies van Kabinet J. “Het kan niet dat dit stadsbestuur het advies onder de tafel schuift om te volharden in een achterhaalde mobiliteitsvisie”, zegt Lies Corneillie van Groen.

Lies Corneillie: “Tobback stelt dat onveiligheidsgevoel van jongeren te wijten is aan hun gebrek aan discipline”
In juni verscheen het tweede advies van de Leuvense jongerenraad Kabinet J over verkeersveiligheid in Leuven. De jongeren stipten de belangrijkste onveilige plekken aan en formuleerden mogelijke oplossingen. Het verbaast Groen niet dat het station, de buurt van de Parijsstraat en Minderbroederstraat, en het Rector de Somerplein bovenaan het lijstje van de jongeren staan. Ook vragen de jongeren een oplossing voor de schoolpoortdrukte en de willen ze af van het idee van de ‘georganiseerde chaos’.

“Het antwoord van de burgemeester op het advies was ronduit teleurstellend”, laat Groen optekenen. “Hij stelde enerzijds dat er met de verkeersveiligheid in Leuven niets mis is, omdat het aantal verkeersongevallen daalt, en anderzijds dat áls er onveilige situaties zijn die toch voornamelijk te wijten zijn aan de fietsers zelf wegens gebrek aan discipline. Met dit botte antwoord stuurde de burgemeester de jongeren van Kabinet J wandelen. Ook op concrete voorstellen van de jongeren kwamen voornamelijk negatieve antwoorden met technische argumenten.”

Lies Corneillie, gemeenteraadslid van Groen, die de jongeren van Kabinet J uitnodigde in de commissie veiligheid van de gemeenteraad, is erg teleurgesteld door het antwoord van de burgemeester. “Als jongeren zich onveilig voelen in het verkeer, moeten we dat ernstig nemen. Het zijn trouwens niet enkel jongeren, maar ook ouders en senioren die veilige mobiliteit aanstippen als een van dé pijnpunten van onze stad. Met statistieken schermen is geen antwoord op het gevoel van de jongeren. Gelukkig zijn er steeds minder ongevallen, en stijgt de objectieve verkeersveiligheid. Maar de ambitie van de stad moet meer zijn dan ‘onveiligheid wegwerken’.”

Lies Corneillie: “Ik lees tussen de lijnen van het advies van Kabinet J een duidelijke oproep naar een stad waarin kinderen en jongeren zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer. Een concept dat trouwens ook perfect kadert binnen de visie Leuven Klimaatneutraal 2030 en de Kindvriendelijke stad. Wil de stad zich werkelijk engageren om dat label te krijgen, zal de burgemeester dringend een andere toon mogen aanmeten tegenover de jongeren van Kabinet J. De burgemeester blijft geloven dat men én de voetganger én de fiets én de bus én de auto alle ruimte kan bieden in de stad. Terwijl mobiliteit een kwestie is van keuzes maken.”

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens