gemeenteraad leuven Kritiek op meerjarenplanning stadsbestuur Leuven

Deze week beslist de Leuvense gemeenteraad over de meerjarenplanning voor de komende zes jaren. En over een hele resem belastings-en retributieverhogingen. De oppositie heeft heel wat bedenkingen bij de geplande maatregelen.

N-VA

Gemeenteraadslid Karen van Herck: “De mogelijkheden zijn niet oneindig, maar we zien toch nog heel wat ruimte voor verbetering. In de eigen interne analyse van de stadsdiensten spreekt men van verkokering van de diensten, van versnippering van gegevens, van expertise die te zeer verspreid zit. Maar daaraan wordt in de meerjarenplanning voor de komende zes jaar dus niet gewerkt.”

N-VA Leuven verzet zich tegen deze belastingsverhogingen. Gunther Rens: “We roepen het stadsbestuur op om ondernemen aan te moedigen, niet te bestraffen. En als ze het echt menen met Leuven Klimaatneutraal, dan zouden we dat toch graag ook terugvinden in de belastingsreglementen. Het kan toch niet, dat investeringen in energiebesparing leiden tot een hogere belasting.”

“Het zijn de doelbelastingen en de retributies die zullen stijgen. Als je dan kijkt naar wie deze belastingen betaalt, dan kom je uit bij onze handelaars en horeca-uitbaters. Bijvoorbeeld de terrastaksen en de belasting op lichtreclame. Terwijl deze mensen het al zo moeilijk hebben in deze crisistijd. En bovendien maken we de stad minder aantrekkelijk voor bezoekers door het verhogen van de parkeergelden. Zo worden onze handelaars dubbel getroffen door deze belastingstijgingen. Terwijl zij er toch als eersten voor zorgen dat deze stad springlevend blijft.”

Groen

Groen heeft heel ook kritiek op de meerjarenplanning van de stad Leuven. Volgens de partij blijft het stadsbestuur kiezen voor een autovriendelijk beleid en wordt Leuven Klimaatneutraal niet ernstig genoeg genomen door het schepencollege. “De parkeergarage op de Bruul moet en zal er komen, ondanks de besparingen. Groen is gematigd tevreden over het feit dat de besparingen niet leiden tot forse inkrimpingen van personeel of dienstverlening, maar maakt zich toch zorgen over de perspectieven voor de meest kwetsbaren, onder meer op de woningmarkt. Groen is verder bijzonder teleurgesteld in een aantal inhoudelijke keuzes. Dit is het moment voor eenduidige en structurele keuzes voor een klimaatneutrale stad van de toekomst. Leuven laat die kans liggen, en kiest zelfs ondubbelzinnig voor een mobiliteitsbeleid dat ons enkel terug naar het verleden kan brengen.” 

Open Vld/Leuven+

De  Leuvense belastingen en retributies stijgen gemiddeld met 27.6 % volgens Open Vld. “Ongehoord”, zo stelt senator en fraktieleider voor Open Vld/Leuven+ Rik Daems. “Het stadsbestuur wil voorhouden dat de belastingen niet stijgen omdat ze de personenbelastingen en onroerende voorheffing op hetzelfde peil houden als vorig jaar. Niets is minder waar. De overige belastingen en retributies stijgen gemiddeld met 27,6 %, soms zelfs met 100 %. En dan is de ons overgemaakte lijst niet eens volledig.”

Bovendien moet men volgens Open Vld weten dat de Leuvense belastingbasis zeer breed is. “Personenbelastingen en onroerende voorheffing brengen in Leuven veel meer op dan in andere Centrumsteden met als gevolg dat elke Leuvense inwoner nu al zo’n 89 € per kop meer betaalt in vergelijking met andere centrumsteden. De stad Leuven int alleen al hierdoor maar liefst 8.725.000 € meer belastingen dan elders. Moest Leuven even zuinig besturen dan zou men toekomen met een tarief personenbelastingen van 5.6 % of een onroerende voorheffing van 1090 opcentiemen. Dit in plaats van de huidige 7.5 % of 1400 opcentiemen. Maar er is meer aan de hand. De reeds torenhoge schuld stijgt over de volgende periode met bijna 40%, en de investeringen dalen met maar liefst 72.9 %.”

“Het wegvallen van de investeringen heeft dramatische gevolgen voor de stad”, zo stelt raadslid Sabine Bovend’aerde. “Zo staan projecten zoals de Vismarkt, het Damiaanplein en het Hooverplein wel in de beleidsnota, maar zijn er geen middelen voorzien om deze belangrijke projecten uit te voeren”, besluit ze.

“Tijdens deze bestuursperiode valt ook op dat de ruime financiële basis van Leuven volledig wegsmelt.  De eigen financieringsmarge zakt immers volledig weg tot er niets meer overblijft, van goed 12 miljoen € naar een schamele 200.000 €. Financieel gaat de stad hierdoor recht in de muur op ocharme vijf jaar tijd”, besluit Rik Daems.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel