Geen Vlaamse imamopleiding aan KULeuven

De KU Leuven begint in 2014 een opleiding ‘optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen. Het gaat echter niet om een Vlaamse imamopleiding. 

Uit onderzoek blijkt dat gezagsdragers in de moslimgemeenschap (zoalsimams) in ons land vaak weinig vertrouwd zijn met de taal en cultuur. Imams worden vaak “geïmporteerd” vanuit het buitenland en kennen soms weinig of geen Nederlands. Daardoor sluiten ze niet altijd goed aan bij de leefwereld van de jongere generatie Europese moslims. Er wordt dan ook al een tijd nagedacht over betere opleidingen voor imams in Vlaanderen. Vlaams minister Smet noemt de opleiding “een belangrijke en noodzakelijke etappe in de professionalisering van het islamitisch kader dat in Vlaanderen is opgeleid en onze samenleving kent”. Er komen ook maatregelen om de imams in Vlaanderen verder te helpen professionaliseren.

 Volgens Vlaams onderwijsminister Pascal Smet is de opleiding een belangrijke stap. “Uit onderzoek blijkt dat gezagsdragers in de moslimgemeenschap (zoals imams) in ons land vaak weinig vertrouwd zijn met de taal en cultuur.” Een echte Vlaamse imamopleiding kan wettelijk niet. Wettelijk gezien hebben in ons land enkel de geloofsgemeenschappen de bevoegdheid om opleidingen tot religieuze voorgangers te organiseren. (KH)

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel