Geef jouw mening over toekomstige invulling Vismarkt

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Binnen enkele jaren wordt de Vismarkt in het Leuvense centrum vernieuwd. Stad Leuven wil van dit historische, waardevolle plein opnieuw een plaats maken waar ontmoeting centraal staat en het aangenaam is om te vertoeven. De stad nodigt iedereen uit om mee na te denken over de nieuwe invulling.

Ter voorbereiding van de heraanleg wordt in het voorjaar van 2017 een masterplan opgemaakt over de Vismarkt en omgeving. In dit plan worden de krijtlijnen vastgelegd waaraan een toekomstig ontwerp moet voldoen. De stad roept iedereen op om hierover zijn mening te geven.

Stad Leuven ontwikkelde een online tool zodat iedereen zijn idee kan meedelen over de toekomst van de Vismarkt. Dit kan nog tot 24 november op vismarkt.leuven.be. Ondertussen vulden al 1.000 geïnteresseerden de bevraging, die sinds 7 november online staat, in.

Tijdens twee inloopmomenten op de Vismarkt, op vrijdag 18 november van 9 uur tot 14 uur en op zaterdag 19 november van 15 uur tot 19 uur, stelt de stad laptops ter beschikking voor wie thuis geen toegang tot internet heeft.

Na de bevraging wordt er verder gewerkt op de resultaten tijdens gespreksavonden met de directe omwonenden, handelaars  en andere betrokkenen van de Vismarkt. De uiteindelijke resultaten worden als advies bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen en het ontwerpbureau van het masterplan.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans