Gaia verbolgen over filmpje van studenten die biggetje doodschieten

De Antwerpse studentenclub Reuzegom die in Leuven schachten de opdracht gaf konijnen enkele maanden bij te houden om ze dan begin mei gezamenlijk bij wijze van inwijdingsritueel te doden, is niet aan zijn proefstuk toe. GAIA ontdekte op de facebookpagina van Reuzegom een filmpje van een zestal minuten dat door Reuzegom gemaakt is en waarop onder meer te zien is hoe een eerstejaarsstudent een biggetje, dat de naam“Spekkie” kreeg, met een geweer door de kop doodschiet. (https://vimeo.com/62606317 – Tijdscode: 4:07 – 4:33, doorlopend tot 6:20).

De feiten dateren van maart 2009GAIA dient klacht in bij het parket, het FAVV en de inspectiedienst van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid en zal het filmpje ook overmaken aan deze instanties en de academische overheid van de KUL. Nadat het biggetje doodgeschoten is, wordt het bebloed opgehangen en met een metalen staaf gespiest. Het dode dier krijgt een brandende sigaret in de mond en wordt geroosterd.  “Vooraf zie je in het filmpje iemand met zijn vinger een snijdende beweging langs zijn keel maken, een niet mis te verstaan gebaar. Eerst toont het filmpje hoe het biggetje, “Spekkie” genaamd, in een transportkooi vervoerd wordt, een pet van de studentenclub draagt, nadien vrij rondloopt in een ruimte en uiteindelijk doodgeschoten wordt. Op het beeld verschijnt “Reuzz 1 – Spekkie +++” en R.I.P. 06-01-09 – 20-03-09″, zegt Gaia in een persbericht.

GAIA heeft zijn raadsman de opdracht gegeven onmiddellijk klacht in te dienen bij het parket wegens ernstige inbreuken op de dierenwelzijnswet die handelingen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 6 maanden en een geldboete tot 12000 euro. Bovendien mogen varkens enkel onder voorafgaandelijke verdoving volgens de wettelijk toegelaten methode geslacht worden en absoluut niet met de kogel gedood worden. GAIA zal de beelden ook overmaken aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid.

“Het gerecht en de overheid, academische overheden inbegrepen en elke andere relevante instantie moeten het walgelijke dierenmisbruik dat bij studentenclub Reuzegom blijkbaar de traditie is, absoluut stoppen en de daders zwaar sanctioneren,” reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch geschokt. “Dit zijn praktijken van psychopaten.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel