Evenveel mannen als vrouwen benoemd aan KU Leuven

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Tijdens de laatste benoemingen voor het academiejaar 2015-2016 werden aan de KUL voor het eerst evenveel vrouwen als mannen aangesteld als zelfstandig academisch personeel. Zo verklaarde vicerector Katlijn Malfliet onlangs tijdens evaluatie van drie jaar ‘Genderactieplan’ aan de KU Leuven.

Hoewel het aantal professoren aan de KU Leuven nog steeds grotendeels uit mannen bestaat, ongeveer vijfentachtig procent, werd er voorbije jaren toch vooruitgang geboekt. Eind 2012 was maar 12,7 procent van de hoogleraren een vrouw. Het aantal vrouwen in het totale zelfstandig academisch personeel aan de Leuvense alma mater steeg in de periode 2012-2016 van 24,1 tot 27,4 procent.

Om meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken, pleit Malfliet onder meer voor een “gendersensitievere rol” van de zoekcommissies die geschikte kandidaten moeten opsporen. In bepaalde levensfasen blijft voor de vrouw de combinatie met het privé-leven moeilijk. Daarom pleit de vicerector voor een actievere “mentoring” inzake de prestatiedruk. De instelling van quota bij de benoeming van vrouwen zijn voor Malfliet en de KUL geen optie.

Uit een rapport over de toepassing van het Genderactieplan blijkt dat de oorzaak van het tekort aan benoemingen en bevorderingen van vrouwelijk academisch personeel de voorbije jaren niet moet gezocht worden in het selectieproces. Het zou vooral het gevolg zijn van een gebrek aan vrouwelijke kandidaten. Vrouwen vragen trouwens minder vaak een doctoraats- of postdocmandaat in vergelijking mannen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer