Ertzberg reageert op brand Molens van Orshoven

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Afgelopen maandag brandde een deel van de Molens van Orshoven in de Vaartkom af, ook wel bekend als de oude Stella gebouwen. Eigenaar en projectontwikkelaar Ertzberg kreeg intussen heel wat kritiek te slikken. Zo vond David Dessers van Groen dat Ertzberg niet genoeg zorg had gedragen voor het leegstaande complex. Reden genoeg voor de firma om te reageren.

“Het minste dat we kunnen zeggen is dat het maandag een vreselijke dag was. Van zodra we ’s ochtends vroeg op de hoogte gebracht werden van de brand, werd er bij Ertzberg een intern coördinatieteam opgericht dat de ganse dag overlegd heeft met de brandweer, politie, experten, ingenieurs, Leuvense ambtenaren, pers, enz. Nadat de brand onder controle was, werd er gefocust op het beperken van de schade voor de omgeving alsook op het vrijwaren van de buitenmuren van de Molens. De eerste spontane vraag van brandweer en politie was immers om de resterende muren van de Molens zo snel als mogelijk af te breken in het kader van de openbare veiligheid. Ertzberg heeft onmiddellijk de stelling genomen dat het slopen van de muren absoluut vermeden diende te worden en dat alles in het werk gesteld moest worden voor het behoud ervan. Gelukkig kon iedereen hiervan snel overtuigd worden.

Dat de Molens een waardevol en belangrijk patrimonium zijn van Ertzberg, blijkt uit het feit dat ons bedrijf bereid was en nog steeds is om de Molens een cruciale rol te laten spelen in de ambitie van de stad en van Leuven MindGate Creativity om de creatieve dynamiek te versterken. Het is altijd de ambitie geweest om op één of andere manier culturele werkingen en/of kleine creatieve bedrijven onder te brengen in de gebouwen.

Zorgvuldig toezicht en onderhoud

Belangrijk om te vermelden is dat er twee dagen voor de brand door een extern bedrijf nog een controleronde werd uitgevoerd op ongewenste bezoekers en op sloten en ramen over de ganse site van de Molens.

Louter voor het toezicht van de Molens waren er niet minder dan drie groepen operationeel verantwoordelijk:

–          Er was een goede sociale controle vanuit de bewoners van de Balk die onverwachte bezoekers en/of andere meldingen konden doorgeven aan de convenience manager van de wijk.  Deze vergewiste zich altijd onmiddellijk ter plaatse van de situatie en nam steeds de nodige maatregelen.

–          Een externe firma heeft een mandaat om controlerondes uit te voeren op de Molens en indien nodig, onmiddellijk de nodige onderhoud- en herstellingswerken uit te voeren en/of beschermingsmaatregelen te treffen.

–          Zelfs een bewoner van de Balk (Frans Vandebergh, vader van de CEO), voerde wekelijks eveneens controlerondes uit en nam zelf eventueel herstel- en beschermingsmaatregelen zodat niets aan het toeval werd overgelaten.

In de praktijk komt het er dus op neer dat de Molens bijna dagelijks gecontroleerd werden. Een van de gevolgen hiervan is dat er door de lokale alertheid verschillende pv’s opgesteld werden door de politie.

Stabiliteitswerken in de komende dagen

Ertzberg wil kosten noch moeite besparen om de muren van de Molens maximaal te behouden zodat deze later vakkundig gerestaureerd kunnen worden en heeft hiervoor alvast een actieplan voor de komende dagen opgesteld. Het gespecialiseerde bedrijf Stabil is vandaag gestart met het stabiliseren van zowel buiten- als binnenmuren door het opzetten van schoorstructuren op verschillende niveaus van het gebouw. De 38 ramen worden ook verstevigd en de bestaande evacuatietrap van de Molens gedemonteerd. De stabiliteitswerken zullen anderhalve week in beslag nemen. Niet evident, niet zonder risico en er is geen garantie op succes. Om die reden zullen de medewerkers van Ertzberg alles nauwgezet opvolgen en de aannemers ondersteunen met de nodige technische kennis.

Nadien kan het Leuvense parket zijn onderzoek voortzetten naar de oorzaak van de brand. Bij vrijgave kan het brandpuin zorgvuldig geruimd worden.  Ook hier willen we zorgvuldig te werk gaan om te kijken of er nog waardevolle restanten zoals machines zouden kunnen gerecupereerd worden voor eventueel herstel. Alhoewel de kansen om nog iets waardevols terug te vinden bijzonder klein geschat worden.

Schade Twist en Ark

De schade aan de  Twist en Ark die we vandaag kunnen vaststellen, is op het eerste zicht beperkt gebleven tot de gemene delen zoals gevel en dak.  Momenteel onderzoeken aannemer, architecten en experten wat de effectieve impact is geweest van de brand. Een en ander wordt dus langzaam maar zeker in kaart gebracht maar alleszins lijkt het erop dat er geen structurele impact is. Sowieso kan aannemer Janssen momenteel maar beperkte werkzaamheden uitvoeren zolang de stabiliteitswerken niet voltooid zijn. Wat de effectieve impact is op de timing van het opleveren van de appartementen, zal pas blijken als de volledige impact in kaart is gebracht.

Geplande verkoop aan de stad

Zowel de Stad Leuven als Ertzberg hadden de intentie om in de loop van de maand september tot een verkoopovereenkomst te komen.

De mogelijke verkoop kaderde in de ambitie van de stad en Ertzberg om kleine creatieve en/of culturele bedrijven de kans te geven zich op een betaalbare manier te vestigen. Hiervoor was (en is) Ertzberg bereid om als private partner te participeren in het project van de stad, ook financieel.  Het zou dus geen zuivere verkoop betreffen, integendeel.

Zo is het voor Ertzberg een absolute voorwaarde dat de Molens voor een periode van minimum 30 jaar exclusief bestemd worden voor kunst, cultuur en creatieve bedrijven. Vanuit het duurzaamheidsperspectief stelt Ertzberg ook de voorwaarde dat de Molens aansluiten op het warmtenet en dat de organisaties en/of bedrijven die zich er vestigen, opgelegd worden om deel te nemen aan bv het duurzame project van de afvalsorteerstraat in Tweewaters. Het is belangrijk dat de impact van de recente gebeurtenissen in de loop van de volgende weken in kaart worden gebracht waarna deze kunnen afgetoetst worden met de haalbaarheid van het project.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans