Erkenning nieuwe professionele bacheloropleiding mondzorg

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
182 Views
door Kirsten Bosmans

Op voorstel van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de nieuwe professionele bacheloropleiding mondzorg goedgekeurd. Die zal vanaf het academiejaar 2016-2017 worden aangeboden door de Artevelde¬hogeschool en de UC Leuven-Limburg. De opleiding zal studenten opleiden tot mondzorgassistent of mondhygiënist. Zij kunnen belangrijke ondersteuning bieden binnen de sector van de tandartsen. Zo vult de opleiding een belangrijke nood op de arbeidsmarkt in.

Vanaf academiejaar 2016-2017 kunnen de eerste studenten in de opleiding mondzorg  starten aan de Arteveldehogeschool in Gent of aan UC Leuven-Limburg. Het gaat om unieke opleidingen in België. Beide hogescholen zullen voor deze opleiding intensief samenwerken met de tandartsenopleidingen van respectievelijk de Universiteit Gent en de KU Leuven en ook onderling zal er worden samengewerkt.

De opleiding komt tegemoet aan een toenemende vraag op het vlak van mondzorg. Er gaat meer aandacht naar mondhygiëne en ook de zorgvraag stijgt sterk. Daardoor neemt de werkdruk voor tandartsen sterk toe. Afgestudeerden van de nieuwe bacheloropleiding zullen in samenspraak met de tandarts bepaalde delen van de mondzorg kunnen overnemen. Dit in tegenstelling tot de al bestaande tandartsassistenten, die de tandarts enkel mogen ondersteunen in de organisatie van de tandartspraktijk. De opleiding komt tegemoet aan een duidelijke nood op de arbeidsmarkt.

Deze nieuwe opleidingen vallen buiten het tijdelijke moratorium dat eerder dit jaar door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Universiteiten en hogescholen zijn toen het engagement aangegaan om dit en volgend jaar geen nieuwe bachelor- of masteropleidingen en studieduur­verlengingen aan te vragen. Tijdens dit moratorium krijgen universiteiten en hogescholen de tijd om voorstellen aan de Vlaamse Regering voor te leggen voor de rationalisatie van hun opleidingsaanbod.

De beide opleidingen mondzorg zijn de laatste nieuwe opleidingen die werden aangevraagd voordat de tijdelijke opleidingsstop van kracht ging. De opleidingen kregen een positief advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVA0).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Tandartsen dringen al langer aan op extra taken voor hun medewerkers. Vanaf het academiejaar 2016-2017 kunnen studenten een bachelor in de mondzorg volgen aan de Arteveldehogeschool en aan de UC Leuven-Limburg. Afgestudeerden van de nieuwe bacheloropleiding zullen in samenspraak met de tandarts bepaalde delen van de mondzorg kunnen overnemen en samen met de reeds bestaande tandartsassistenten, die zich richten op de organisatie van de tandartspraktijk, de tandartsen verder ondersteunen. De opleiding komt zo tegemoet aan een duidelijke nood op de arbeidsmarkt.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans