ERFGOEDCEL

De erfgoedcel werkt samen met de verschillende erfgoedinstellingen en –verenigingen aan een integraal erfgoedbeleid in de stad. De nadruk ligt op het roerend en immaterieel erfgoed: objecten, collecties, documenten, verhalen, geschiedenissen … Ze ontwikkelt allerlei publieksprojecten, waarbij de band met de Leuvenaar en met het verleden van de stad centraal staat en ze coördineert de jaarlijkse Erfgoeddag in Leuven.

Via www.erfgoedplus.be helpt de erfgoedcel uiteenlopende erfgoedobjecten digitaal te beschrijven en toegankelijk te maken. Maar de erfgoedcel ondersteunt evengoed buurtbewoners om de geschiedenis en evolutie van hun buurt op te tekenen in een publicatie ‘Straathistories’.

Erfgoedcel Leuven:
016 27 22 85, fax 016 27 28 26,
erfgoedcel@leuven.be of,
www.erfgoedcelleuven.be of www.facebook.com/ErfgoedcelLeuven