Engels Plein gaat open voor alle verkeer

Mijlpaal voor de Vaartkom

Het verleggen van het verkeer is een mijlpaal voor de Vaartkom. De noordoever wordt zo immers autoluw en het plein voor OPEK autovrij. Deze plaatsen krijgen nu alle kansen om zich te ontwikkelen tot een flaneerboulevard aan het water en een activiteitenplein aan OPEK. Tegelijkertijd kunnen de handelszaken aan het Engels Plein profiteren van de zichtbaarheid door het doorgaande autoverkeer. Ook de nieuwe parking Vaartkom wordt op deze manier vlot bereikbaar.

Ontwerp

De auto’s rijden over het Engels Plein over een volledig nieuw wegdek. Het eerste gedeelte van de weg loopt onder de viaduct van de singel. Zo bleef de ruimte naast de viaduct vrij en konden op deze erg stedelijke plek vol autoverkeer 80 bomen geplant worden. Vervolgens rijden auto’s langs de nieuwe parking Vaartkom en achter OPEK door. Het ontwerp van dit vernieuwde Engels Plein is van de hand van het bekende Nederlandse ontwerpbureau West8.

Een tijdelijke inrichting van het plein aan OPEK en de noordoever moet de nieuwe verkeerssituatie duidelijk maken. De definitieve aanleg van deze plekken volgt over een aantal jaren.

Inhuldiging

Op vrijdagnamiddag 9 oktober huldigt het stadsbestuur het Engels Plein officieel in. Een uitnodiging hiervoor volgt later.