Elke dag 5 uur lang flitscontroles in Leuven

De  politie van Leuven sluit zich aan bij de campagne ’Waarom rij jij zo snel?’ van het BIVV. Een maand lang zal een anoniem flitsvoertuig elke dag minstens 4 a 5 uur snelheidscontroles uitvoeren. In 2012 controleerde het flitsvoertuig  160.630 wagens. Daarvan reden er  6,67 % te snel.

Leuven voert al vele jaren een verkeersbeleid dat er op gericht is de snelheid binnen de voorziene limieten te houden. Snelheid en verkeersveiligheid zijn immers onlosmakelijk met mekaar verbonden. Dat bleek onder meer bij het in gebruik nemen van de vaste flitscamera’s. Het aantal ongevallen kende  de maanden daarna een spectaculaire afname. Naast de vaste flitscamera’s worden ook heel regelmatig controles uitgevoerd met het anonieme flitsvoertuig.

Tabel : Evolutie vaststellingen snelheidscontroles 2005 – 2012

Jaar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Flitsvoertuig

 

 

 

 

 

 

 

 

# controles

161.407

358.272

463.139

298.246

263.548

405.575

253.241

160.630

# overtreders

4.997

8.392

8.374

7.661

6.496

9.728

10.737

10.718

% overtreders

3,10

2,34

1,81

2,57

2,46

2,38

4,20

6,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste camera’s

 

 

 

 

 

 

 

 

# controles

25.129.563

29.826.756

38.898.091

43.183.111

36.744.833

41.489.743

# overtreders

 

 

25.636

26.545

42.561

47.904

55.448

44.137

% overtreders

 

 

0,11

0,11

0,11

0,11

0,15

0,11

Het overtredingspercentage voor de bemande controles ligt steeds hoger dan dit van de onbemande controles. Het  ‘onvoorspelbare’ van de locatie waar het anoniem voertuig zal worden opgesteld, speelt hierin ongetwijfeld een doorslaggevende rol.

Tot voor 2011 schommelde het overtredingspercentage van de vaststellingen door de bemande camera rond de 2 %. In 2011 nam dit percentage toe tot meer dan 4 % en in 2012 zelfs tot 6,7 %. De invoering van de zone 30 in een hele reeks straten op ons grondgebied en de controle op de naleving hiervan, een verlaging van de tolerantiedrempel alsook de manier om de locaties waar de bemande controles zullen plaatsvinden te bepalen, liggen mee aan de basis van deze toename. Het overtredingspercentage van de vaststellingen door de onbemande camera’s schommelt elk jaar tussen  de 0,11 en 0,15 %.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel