Eervolle vermelding voor Thuiszorg OCMW Leuven

Eandis en Universiteit Antwerpen hebben de Vlaamse Business Mobility Awards 2013 gewonnen. Maar ook het Leuvense OCMW kreeg een eervolle vermelding omdat de Thuiszorgdienst bijzonder efficiënt wordt georganiseerd.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid beloont sinds 2009 jaarlijks ondernemingen die werk maken van duurzame mobiliteit, hoofdzakelijk in het woon-werkverkeer. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bekroonde Eandis en Universiteit Antwerpen omdat ze veel inspanningen leveren om de verplaatsingen van hun werknemers zo duurzaam mogelijk te laten verlopen – dat wil zeggen te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of door middel van carpooling. Er worden telkens twee prijzen uitgereikt, één voor privébedrijven en één voor openbare ondernemingen en overheidsinstanties.

In die laatste categorie hoopte ook Thuiszorg OCMW Leuven in de prijzen te vallen. Dat is net niet gelukt, maar de dienst kreeg wel een eervolle vermelding. Die vermelding kwam er omdat de dienst een volledig mobiliteitsplan voor woon-werkverplaatsingen heeft opgesteld, inclusief aangepaste werkschema’s zodat werknemers aan thuisverzorging kunnen doen op locaties die het dichtst bij hun woonplaats liggen. “Een aanpak die inspiratie kan bieden aan andere Thuiszorgdiensten”, aldus de jury over het project van Thuiszorg OCMW Leuven.

Het verschil

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits benadrukt dat het bedrijfsleven samen met de Vlaamse Overheid echt wel het verschil kan maken. “De woon-werkverplaatsingen van vele honderdduizenden werknemers kunnen een stuk vlotter en duurzamer verlopen door mensen ertoe aan te zetten om vaker met de fiets naar het werk te rijden, het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen. De Business Mobility Awards zijn een mooie gelegenheid om ruimere bekendheid te geven aan de lovenswaardige inspanningen voor duurzamer woon-werkverkeer die vele bedrijven leveren”, besluit minister Crevits. 

Volgens het recentste Onderzoek Verplaatsingsgedrag gebeuren echter nog steeds meer dan 7 op 10 (71%) woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen met de auto, tegenover 12% per fiets, 7% met het openbaar vervoer en 5% te voet (bron: OVG Vlaanderen, 2010-2011). Daartegenover staat dat nagenoeg de helft (49%) van de beroepsactieve bevolking in Vlaanderen op maximum 10 kilometer van het werk woont, een afstand die perfect met de fiets te overbruggen is. Het potentieel voor duurzamer woon-werkverkeer door in te zetten op meer fietsverplaatsingen is dus nog zeer groot. (KH)

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel