Eerstesteenlegging woonzorgcentrum De Kouter

Ann Peeters
4 maanden geleden
door Ann Peeters

Vrijdag 10 mei 2019 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Kouter in Blanden. Vanaf maandag 13 mei gaan de werken definitief van start.

Woonzorgzone De Kouter” is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen Senior Living Group en de gemeente en het OCMW van Oud Heverlee, samengebracht in de vzw Woonzorgzone De Kouter. Deze vzw start met de bouw van een woonzorgcentrum dichtbij de kerk van Blanden, tussen de Kouterstraat (aan de Haasroodsestraat) en de Kartuizerstraat.

De aannemer heeft de voorbereidingen voor de werfinrichting eind april aangevat.  De voetweg werd voorlopig herlegd, het kruispunt met de Kouterstraat werd verbreed en de zebrapaden verplaatst. De werfinrichting met verplichte aan- en afritten moet ervoor zorgen dat de impact op de verkeersveiligheid en de hinder voor de buurt minimaal is.

Op 13 mei gaat de bouw dan echt van start. Vrijdag werd, in aanwezigheid van minister Koen Geens, de eerste steen gelegd door leden van de vzw en van het gemeentebestuur.

De bouw van het woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum moet afgerond zijn eind 2020.

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters