Ecoduct in Heverlee wordt veel gebruikt door dieren

De aanleg van het ecoduct De Warande in het Meerdaalwoud zeven jaar geleden is een zegen gebleken voor de fauna in de regio. Uit een studie blijkt dat heel wat dieren gebruik maken van deze natuurlijke verbinding. Door het grote succes denkt men nu aan een tweede ecoduct.

Onderzoek in 2006, 2008 en 2012 toonde aan dat er regelmatig reeën, vossen, steenmarters en vanaf 2012 bunzingen en everzwijnen gebruik maakten van de natuurlijke verbinding tussen twee delen van het Meerdaalwoud. Er werd zelfs een wasbeer opgemerkt.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel