Drukkerij Mafrans krijgt nieuwe milieuvergunning

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
100 Views
door Kirsten Bosmans

Drukkerij Mafrans in Wespelaar heeft een nieuwe milieuvergunning van 20 jaar gekregen van Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Een opvallende beslissing vermits de gemeente een negatief advies uitbracht en er heel wat bezwaarschriften binnen liepen tegen de vergunning.

De gemeente Haacht is dan ook erg misnoegd over de beslissing van de Vlaamse regering. Het bestuur wilde de industriefunctie in de woonzone laten uitdoven, en zag voldoende herlocatiemogelijkheden op bedrijventerreinen in omliggende gemeenten. Daarom bracht ze eerder een negatief advies uit. De provincie zag dat anders en verlengde de vergunning toch voor vijf jaar. Het bedrijf ging daarop in beroep bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, en die kende nu toch opnieuw een vergunning voor 20 jaar toe.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans