De Wijnpers biedt leerlingen verkeerslessen aan

De provinciale school De Wijnpers biedt al haar leerlingen verkeerslessen aan. Zo kunnen ze de gevaren van het verkeer ontdekken.

‘Het is belangrijk om jongeren een veilig en duurzaam verkeersgedrag aan te leren. Ze moeten bewust gemaakt worden van de talloze gevaren van het verkeer’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs en gezondheid. ‘We bieden onze leerlingen, samen met de federale politie, verkeerslessen op maat’, zegt Lut Lambert, directeur van de Wijnpers. ‘Bij  de eerstejaars  leggen we de klemtoon op veilig fietsen. De tweedejaars komen alles te weten over de dodehoek, een gevaar dat onvoldoende gekend is. Bij de derdejaars worden de belangrijkste regels van de wegcode opgefrist en de vijfdejaars worden geconfronteerd met de vernietigende invloed van drugs en alcohol in een verkeerssituatie. Onze laatstejaars hebben dit schooljaar gratis lessen gekregen om het theoretische rijbewijs te halen. Daarom krijgen ze een uiteenzetting over het belang van defensief rijden.’

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel