Column: Meer vrouwen in de politiek

Bart Mertens
1 jaar geleden
door Bart Mertens

Vzw zij-kant deed op Valentijn een opvallende oproep: “Mannen, maak plaats voor meer vrouwen.” De progressieve vrouwenbeweging pleit ervoor om niet enkel in de lijstvorming maar ook in de schepencolleges een ritssysteem tussen vrouwen en mannen toe te passen. Goed idee of moeten we misschien toch maar trouw blijven aan het gezegd ‘dat de beste mogen winnen’?

In Brussel zullen de schepencolleges na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober niet meer dan twee derde schepenen van hetzelfde geslacht mogen tellen. Vzw zij-kant omschrijft dat als een mooie inhaalbeweging en merkt meteen op dat er nog steeds te weinig vrouwen schepen of burgemeester zijn in onze steden en gemeenten. Meer concreet: anno 2018 is slechts één op drie schepenen een vrouw en bij de burgemeesters is dat zelfs slechts één op zes. Vzw zij-kant komt tot de conclusie dat vrouwen ondanks de verplichte pariteit op de kieslijsten minder snel doordringen tot de politieke macht. Daarom pleit de vrouwenbeweging ervoor om ook in de schepencolleges een 50/50 verdeling te maken tussen mannen en vrouwen. Momenteel is dat in slechts 12 % van de steden en gemeenten al het geval.

Ook in Leuven is er geen sprake van een gelijkwaardige verdeling tussen mannen en vrouwen. Momenteel zetelen er drie vrouwen en zeven mannen in het schepencollege, inclusief de voorzitter van het OCMW. Nu is het wel zo dat meerderheidspartij sp.a de hofleverancier is van vrouwen in de Leuvense politiek. Meer zelfs, bij coalitiepartner CD&V is geen enkel mandaat weggelegd voor een vrouw in het huidige college. De eerlijkheid gebiedt ondergetekende echter om eraan toe te voegen dat zowel Karin Brouwers als Els Van Hoof aanspraak konden maken op een schepenzetel maar ervoor kozen in het Vlaams en federaal parlement te gaan zetelen. Op die manier kwamen Erik Vanderheiden en Herwig Beckers in het Leuvense college. Als vzw zij-kant haar zin zou krijgen met de 50/50 verdeling in schepencolleges dan konden beide heren fluiten naar hun job. In dat geval zouden Christianne Vanautgaerden-Vanneck (805 naamstemmen in 2012, nvdr) en Heleen Witdouck (628 naamstemmen, nvdr) schepen zijn geworden in Leuven voor CD&V. Zou dat eerlijk zijn tegenover Vanderheiden en Beckers die respectievelijk 1.486 en 1.198 naamstemmen kregen van de kiezer? Neen, en het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de kiezer.

Dat gezegd zijnde is het pleidooi van vzw zij-kant voor meer vrouwen in de politiek lang niet verkeerd. Integendeel, vrouwen zijn zonder enige twijfel een meerwaarde voor het politieke debat. In de Leuvense gemeenteraad zijn de vrouwen overigens beter vertegenwoordigd dan de mannen: 25 vrouwen, 20 mannen. Dat vertaalt zich echter niet in het schepencollege en het blijft maar de vraag of dat na 14 oktober zal veranderen. Een teken aan de wand is dat enkel PVDA heeft gekozen voor een vrouwelijke lijsttrekker. De kans op een vrouwelijke burgemeester in Leuven is dus quasi nihil en dat kunnen we enkel betreuren. Dat geldt overigens ook voor het afscheid van Sabine Bovend’aerde (Open Vld) en Renate Hufkens (N-VA) die beiden aankondigden dat ze uit de lokale politiek stappen. Toch is het niet allemaal kommer en kwel want een blik op de gemiddelde leeftijd van de heren en dames in de gemeenteraad leert ons dat vooral de vrouwen gestalte geven aan de politieke jeugd. De ‘old boys’ zijn bij deze gewaarschuwd.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens