Het circulatieplan, kiezen is verliezen

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Het circulatieplan aflevering 3000…Of zoiets toch want het nieuwe verkeersplan voor Leuven blijft de gemoederen beroeren. Niet in het minst bij de handelaars die voor hun toekomst vrezen nu koning auto van zijn troon wordt gestoten door het stadsbestuur. Het feit dat Groen zich uitdrukkelijk verzet tegen meer shop&go-plaatsen en drop off-zones wordt dan ook niet op applaus onthaald bij de Leuvense handelaars.

Nieuwe circulatieplannen vallen doorgaans niet in goede aarde bij handelaars. Dat was het geval in Gent en in Brussel en Leuven is daar geen uitzondering op. Je zou in die zin handelaars als halsstarrig conservatief kunnen omschrijven en een gebrek aan progressiviteit kunnen verwijten…De waarheid is echter dat ze vrezen voor hun dagelijks brood. Niet geheel onterecht overigens want in heel wat steden waar koning auto moest wijken, waren er handelszaken het kind van de rekening. Ga maar eens kijken in Aarschot, om maar één voorbeeld te noemen.

Dat gezegd zijnde beseffen de Leuvense handelaars wel degelijk dat steden anno 2016 op een andere manier naar ‘het verkeer’ moeten kijken. Ook in de politiek is dat voortschrijdend inzicht alomtegenwoordig. Minder auto en meer alternatieve vervoersmiddelen! Daar is iedereen het over eens en helaas is dat ook het enige waarover iedereen het eens is. Het stadsbestuur ziet het zo, de ‘partners’ op het terrein zien het zus en ook binnen de oppositie zijn elvendertig meningen.

Open Vld stelt bijvoorbeeld dat CD&V en sp.a teveel maatregelen op een te korte tijd willen doordrukken. N-VA laat dan weer optekenen dat de stad Leuven gebuisd is en bijgevolg tweede zit krijgt voor wat Zeger Debyser omschrijft als “een autopestplan”. “Met dit circulatieplan heeft het Gouden Kruispunt geen reclame meer nodig. Het stadsbestuur speelt Russische roulette met de handelszaken in Leuven”, vult Lorin Parys aan. Groen tot slot stelt zonder blozen dat de partij tegen de Bruulparking en tegen de verhoging van 40 naar 100 shop&go-plaatsen is. Bovendien vindt Groen drop-off zones een slecht idee. Met een dergelijk discours dat neigt naar auto-bashen en fietsfundamentalisme moet Groen alvast niet rekenen op veel stemmen van Leuvense handelaars.

Blijft de vraag: wie heeft er gelijk? Iedereen en niemand. Feit is dat de stad Leuven zich waagt aan een sprong in het duister. Laat het vooral een ‘fiets én auto-plan’ worden en geen ‘fiets of auto-plan’. Mobiliteit en handel zijn immers te nauw met elkaar verweven om vanuit politieke overtuiging te kiezen voor het ene of het andere. Kiezen is verliezen en een mooie centrumstad als Leuven kan zich geen verlies meer permitteren met monsters à la Uplace die om de hoek loeren.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens