Geen oranje paal? Geen retributie!

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

We leven sinds vorige week officieel in een apenland. Een wakkere burger is erin geslaagd om een parkeerretributie te ontlopen omdat…de paal waarop het verkeersbord hangt de verkeerde kleur heeft. Goed voor de foutparkeerder in kwestie die de wetgeving ging uitvlooien maar veel gekker moet het toch niet worden in België.

Een mens maakt al eens iets mee in het leven. Je hoort de meest onwaarschijnlijke dingen vertellen, niet zelden op de meest onverwachte momenten. Ondergetekende beleefde vorige week zo’n moment toen een man uit Herent kwam aandraven met een verhaal over een kwijtgescholden parkeerretributie. De wakkere burger in kwestie had in mei terecht een parkeerretributie gekregen in Leuven maar was er naar eigen zeggen in geslaagd om die te ontlopen door te klagen over de kleur van de paal. U leest het zowaar goed: de kleur van de paal waarop het verkeersbord hangt, was verkeerd. Bijgevolg kreeg de man 22,50 euro teruggestort van Optimal Parking Control.

Nu geloven we niet meteen alles wat men ons komt vertellen maar uit het e-mailverkeer tussen de man, de Leuvense politie en Optimal Parking Control bleek dat de wakkere burger in zijn recht was. De paal –en bij voorkeur ook de achterkant van het verkeersbord- moet oranje zijn en nu wou het toeval toch dat de paal in kwestie grijs was van kleur. Overigens zijn heel wat palen met verkeersborden grijs van kleur in Leuven en bij uitbreiding daarvan ook in heel wat andere steden. Het gevolg laat zich raden. Leuven en heel wat andere steden zullen een niet onaardig bedrag aan belastinggeld moeten investeren in oranje verf om zich in regel te stellen met de wetgeving.

Bovenstaand scenario kan enkel in België. We zijn nu officieel een apenland waar de meest gekke wetsartikels bij momenten leiden tot onvoorstelbare situaties. Leuven Actueel wil de heren en dames politici in Brussel dan ook aanmoedigen om snel het woord ‘oranje’ te schrappen uit het bewuste wetsartikel. Die oplossing kost de steden en gemeenten, en dus ook de belastingbetaler, veel minder geld. Oranje palen godbetert…Veel gekker moet het echt niet meer worden.

Dat gezegd zijnde wenst ondergetekende u een fijne en vooral droge zomer toe. Moest u de tijd vinden: stuur wat zon richting Leuven vanuit uw zonovergoten vakantiebestemming. Bij leven en welzijn, tot in augustus voor onze volgende papieren editie. Online blijven we uiteraard ook in juli en augustus het nieuws uit Leuven opvolgen voor u via onze site www.leuvenactueel.be, Twitter en Facebook.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens