Column: Fakbars, de kanker en de cholera van Tiensestraat?

Met welgekomen vriendelijke groeten laat de welbekende, bekommerde én betrokken Leuvenaar Luc Ponsaerts weten dat de Tiensestraat onleefbaar wordt voor de bewoners. Ponsaerts wijst met een dikke vinger in de richting van de fakbars. “Ik slaap met wassen oordopjes”, aldus Luc Ponsaerts. Dat het zover is moeten komen…Of was het vroeger ook al zo in die verdoemde Tiensestraat?

Man man man, miserie miserie…is me dat daar toch een beestenboel in die Tiensestraat als we Luc Ponsaerts mogen geloven. En we moeten hem geloven, want het voormalige gemeenteraadslid van Leuven+/Open Vld heeft foto’s gemaakt om zijn gelijk te bewijzen. Onze conclusie? Er heeft iets of iemand wildgeplast tegen een deur. Net zo goed was het de hond van een doorwinterde Leuvenaar. Tweede conclusie: de nachtbrakers van dienst kennen niets van bier. Ze drinken godbetert Cara Pils en Maes, uit blik dan nog. Daar zouden strenge straffen op moeten staan. In Leuven drinkt men Stella, punt.

Nu willen we bij Leuven Actueel niet ontkennen dat er tijdens het academiejaar heel wat wordt gezopen, gebruld en gezeken in de omgeving van de fakbars. Luc Ponsaerts weet er alles van want hij woont er al meer dan twintig jaar. Een korte bloemlezing uit zijn ervaringen: “Vorig jaar heb ik nog een dronken student mogen ontvangen die door een lichtkoepel van mijn terras was gevallen. Op drukke dagen staat de straat vol met volk, je kan er als gewone burger zelfs te voet bijna niet door en de politie  laat begaan. Het brullen, schreeuwen en andere vormen van puberaal gedrag duren soms tot in de vroege ochtend. Diverse bewoners zijn noodgedwongen verhuisd omdat de overlast niet  meer te harden is. Ik heb de levenskwaliteit hier jaarlijks zien verminderen. De Tiensestraat is een alternatief uitgaanscircuit geworden waar men dranken verkoopt aan braderieprijzen. Niet alleen voor mij maar voor veel Leuvenaars is de limiet bereikt. Velen ondergaan dit lijdzaam, ik ben echter niet van plan om mij te laten muilkorven.”

Hmm, Luc Ponsaerts met een muilkorf…we kennen wel wat mensen die daar niet rouwig om zouden zijn, maar alle gekheid op een stokje heeft het witte geweten van Leuven+/Open Vld wel een punt. Ja, er is overlast door de fakbars. En ja, de politie werkt al vele jaren samen met de buurtbewoners en de studenten om die overlast tot een minimum te beperken, met wisselend succes. We zullen zelfs meer zeggen: de overlast is geen fenomeen van de 21ste eeuw, getuige daarvan het volgende citaat van Johan Perseyn (ex-beheerder van het Huis der Rechten) uit studentenblad Veto op 6 november 1986. “Er is een probleem met nachtlawaai. Er wonen hier in de straat enkele mensen die ongeveer elke avond naar de politie bellen om hun beklag te maken over het Huis der Rechten of over onze buren van Politika. … De politiecommissaris heeft gezegd dat de inwoners van Leuven het lawaai van de studenten dik beu zijn.” Wat hebben we vandaag geleerd? Dat het fenomeen overlast zo oud is als de fakbars zelf.

Klagen is één, een oplossing zoeken is twee en een oplossing vinden is drie. Overleg en afspraken schijnen niet te werken, met ‘dank’ aan enkele rotte appels. Dan rest er enkel nog repressie. Laat de rotte appels die het al te bont maken en zwaar over de grens gaan een heel academiejaar werken in de stad. Geen week maar een heel academiejaar. De Tiensestraat kuisen op vrijdag tussen 6 en 8 uur ’s ochtends bijvoorbeeld of vuilnis rapen in het stadspark. Een eerste werkervaring is altijd meegenomen, zeker als we Luc Ponsaerts inschakelen als gemachtigd opzichter tijdens die werkstraffen. Met of zonder muilkorf, naargelang de strengheid van de opgelegde straf.

Bart Mertens

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel